Gå direkt till sidans innehåll

Skottäthet på ålgräs

Nyckeltal SE. 6.3. 2

Öresunds Vattenvårdsförbund utför undersökningar av ålgräs i Öresund. Nedanstående uppgifter är hämtade från deras årliga rapporter avseende ålgräs. Under år 2021 ändrades recipientkontrollprogrammet och denna typ av undersökning utförs ej längre.

Skottäthet på ålgräsängar vid tre provtagningsstationer i Öresunds vattenområde.

Rad-id Mätområde Datum Värde (skott/m²)

0

Medelvärde

1997

797

1

Medelvärde

1998

759

2

Medelvärde

1999

711

3

Medelvärde

2000

835

4

Medelvärde

2001

692

5

Medelvärde

2002

787

6

Medelvärde

2003

1029

7

Medelvärde

2004

1169

8

Medelvärde

2005

830

9

Medelvärde

2006

581

10

Medelvärde

2007

708

11

Medelvärde

2008

884

12

Medelvärde

2009

793

13

Medelvärde

2010

760

14

Medelvärde

2011

894

15

Medelvärde

2012

1157

16

Medelvärde

2013

709

17

Medelvärde

2014

807

18

Medelvärde

2015

889

19

Medelvärde

2016

691

20

Medelvärde

2017

818

21

Medelvärde

2018

579

22

Medelvärde

2019

518

23

Medelvärde

2020

596

24

Klagshamn grund

1997

949

25

Klagshamn grund

1998

1880

26

Klagshamn grund

1999

1312

27

Klagshamn grund

2000

1573

28

Klagshamn grund

2001

1075

29

Klagshamn grund

2002

1131

30

Klagshamn grund

2003

1589

31

Klagshamn grund

2004

2035

32

Klagshamn grund

2005

1427

33

Klagshamn grund

2006

763

34

Klagshamn grund

2007

1888

35

Klagshamn grund

2008

1693

36

Klagshamn grund

2009

1176

37

Klagshamn grund

2010

1117

38

Klagshamn grund

2011

1973

39

Klagshamn grund

2012

2275

40

Klagshamn grund

2013

1365

41

Klagshamn grund

2014

1477

42

Klagshamn grund

2015

1581

43

Klagshamn grund

2016

1328

44

Klagshamn grund

2017

1451

45

Klagshamn grund

2018

27

46

Klagshamn grund

2019

0

47

Klagshamn grund

2020

0

48

Klagshamn djup

1997

560

49

Klagshamn djup

1998

725

50

Klagshamn djup

1999

472

51

Klagshamn djup

2000

451

52

Klagshamn djup

2001

280

53

Klagshamn djup

2002

717

54

Klagshamn djup

2003

611

55

Klagshamn djup

2004

643

56

Klagshamn djup

2005

619

57

Klagshamn djup

2006

304

58

Klagshamn djup

2007

205

59

Klagshamn djup

2008

435

60

Klagshamn djup

2009

539

61

Klagshamn djup

2010

464

62

Klagshamn djup

2011

363

63

Klagshamn djup

2012

736

64

Klagshamn djup

2013

275

65

Klagshamn djup

2014

592

66

Klagshamn djup

2015

469

67

Klagshamn djup

2016

387

68

Klagshamn djup

2017

448

69

Klagshamn djup

2018

304

70

Klagshamn djup

2019

349

71

Klagshamn djup

2020

528

72

Bjärred grund

1997

1120

73

Bjärred grund

1998

565

74

Bjärred grund

1999

893

75

Bjärred grund

2000

1128

76

Bjärred grund

2001

995

77

Bjärred grund

2002

944

78

Bjärred grund

2003

1616

79

Bjärred grund

2004

1789

80

Bjärred grund

2005

976

81

Bjärred grund

2006

997

82

Bjärred grund

2007

1016

83

Bjärred grund

2008

1387

84

Bjärred grund

2009

1155

85

Bjärred grund

2010

1269

86

Bjärred grund

2011

1253

87

Bjärred grund

2012

1629

88

Bjärred grund

2013

739

89

Bjärred grund

2014

987

90

Bjärred grund

2015

1203

91

Bjärred grund

2016

795

92

Bjärred grund

2017

1371

93

Bjärred grund

2018

1133

94

Bjärred grund

2019

1000

95

Bjärred grund

2020

1373

96

Bjärred djup

1997

1061

97

Bjärred djup

1998

557

98

Bjärred djup

1999

728

99

Bjärred djup

2000

872

100

Bjärred djup

2001

557

101

Bjärred djup

2002

869

102

Bjärred djup

2003

915

103

Bjärred djup

2004

1003

104

Bjärred djup

2005

752

105

Bjärred djup

2006

613

106

Bjärred djup

2007

216

107

Bjärred djup

2008

405

108

Bjärred djup

2009

552

109

Bjärred djup

2010

461

110

Bjärred djup

2011

565

111

Bjärred djup

2012

971

112

Bjärred djup

2013

635

113

Bjärred djup

2014

709

114

Bjärred djup

2015

685

115

Bjärred djup

2016

528

116

Bjärred djup

2017

523

117

Bjärred djup

2018

731

118

Bjärred djup

2019

701

119

Bjärred djup

2020

715

120

Landskrona grund

1997

696

121

Landskrona grund

1998

509

122

Landskrona grund

1999

603

123

Landskrona grund

2000

691

124

Landskrona grund

2001

853

125

Landskrona grund

2002

555

126

Landskrona grund

2003

819

127

Landskrona grund

2004

869

128

Landskrona grund

2005

859

129

Landskrona grund

2006

568

130

Landskrona grund

2007

720

131

Landskrona grund

2008

1037

132

Landskrona grund

2009

912

133

Landskrona grund

2010

789

134

Landskrona grund

2011

784

135

Landskrona grund

2012

965

136

Landskrona grund

2013

680

137

Landskrona grund

2014

763

138

Landskrona grund

2015

1048

139

Landskrona grund

2016

725

140

Landskrona grund

2017

755

141

Landskrona grund

2018

733

142

Landskrona grund

2019

1056

143

Landskrona grund

2020

957

144

Landskrona djup

1997

395

145

Landskrona djup

1998

317

146

Landskrona djup

1999

259

147

Landskrona djup

2000

293

148

Landskrona djup

2001

389

149

Landskrona djup

2002

505

150

Landskrona djup

2003

624

151

Landskrona djup

2004

677

152

Landskrona djup

2005

349

153

Landskrona djup

2006

240

154

Landskrona djup

2007

205

155

Landskrona djup

2008

344

156

Landskrona djup

2009

424

157

Landskrona djup

2010

459

158

Landskrona djup

2011

424

159

Landskrona djup

2012

365

160

Landskrona djup

2013

560

161

Landskrona djup

2014

312

162

Landskrona djup

2015

347

163

Landskrona djup

2016

381

164

Landskrona djup

2017

360

165

Landskrona djup

2018

547

166

Landskrona djup

2019

0

167

Landskrona djup

2020

0

Datakälla: Öresunds Vattenvårdsförbund

Kommentar

Klagshamns grunda station hade vid 2020 års undersökning, precis som de två åren innan, så pass lite ålgräs att provtagning inte var möjlig. På den djupa stationen ökade tätheten jämfört med de senaste fem åren och uppgick till 528 skott per kvadratmeter, vilket är i mellersta delen av den mätseriens värden.

Trots en fortfarande mycket dålig förekomst av ålgräs på Klagshamns grunda station fanns det detta år nya små glesa bestånd så ålgräset verkar vara på väg mot en återhämtning. Två varma somrar 2018 och 2019 har sannolikt haft olika lokala effekter på ålgräset, där skillnader i exempelvis omvärldsfaktorer såsom vattenomsättning och djup har varit avgörande för ålgräsets kondition. Det har troligen varit för varmt för ålgräset, två år i rad, på Klagshamns grunda station då den ligger i ett område med vidsträckta grundområden och har relativt låg vattenomsättning.

Även detta år observerades bara enstaka plantor på Landskronas djupa station så inga prover kunde tas. Kraftig sandöverlagring observerades och endast mycket små fläckvisa bestånd kunde urskiljas. Den dåliga förekomsten kan vara en följd av vågerosion och möjligen även en effekt av förhöjd vattentemperatur vilket kan leda till att plantorna försvagas.

Totalt sett har skottätheten på de sex stationerna minskat under den redovisade perioden. Tas inte Klagshamns grunda station och Landskronas djupa station med det senaste året så har skottätheten på de övriga fyra ökat. Skottätheten varierar stort mellan åren för de olika inventeringsområdena. Generellt är tätheten högre i de grunda stationerna än i de djupa vilket beror på de naturliga effekterna av skillnader i ljusklimat på olika vattendjup.

Ålgräsängarna på de grunda bottenområdena längs Malmös och Öresunds kust har stor betydelse som uppväxtområden, skydd och födounderlag för många marina organismer. Dessutom förhindrar de sedimenterosion och har också en viktig roll i närsaltskretsloppet.

Ålgräsängarna i Öresund har gynnats av att det har rått förbud för trålfiske i sundet sedan år 1932. En av Europas största sammanhängande musselbankar finns även i sundet. Musslorna filtrerar och renar en stor mängd vatten vilket gynnar ålgräset genom att vattnet blir mindre grumlig och ljusklimatet blir bättre.

Senast uppdaterad: 2023-10-10