Gå direkt till sidans innehåll

Växt- och djurarter

Delområde SE. 6. 3

Undersökningar av ålgräsängarna i Öresund görs årligen och redovisas här. Medelvikt på skrubbskädda i Öresund som undersökts vart fjärde år visas också. Även antalet organismer och fiskarter i vattendragen kring Malmö har undersökts några gånger och finns sammanställt här.

Ålgräsutbredningen visar på positiva trender i Öresund, speciellt vid Klagshamn som är beläget inom Malmö kommuns havsområde. Detta tyder på att ljusklimatet har blivit bättre i vattnet. Skottätheten hos ålgräset i Klagshamn har tidigare ökat medan den minskat något i andra delar av Öresund. Både vid 2018 och 2019 års undersökning fanns det dock väldigt lite ålgräs vid Klagshamns grunda station vilket sannolikt berodde på det extrema sommarvädret år 2018 samt ytterligare en varm sommar år 2019. Medelvikten för skrubbskädda fångad i Öresund uppvisar även för platserna inom Malmö kommuns havsområde en positiv trend. Antalet fiskarter i vattendragen minskar medan bottenfaunan i vattendragen uppvisar en förbättring. Ytterligare nyckeltal som beskriver växt- och djurarter i Öresund behövs som underlag för bedömning av tillståndet för detta fokusområde.

Miljömålen i Malmö framhåller att biologisk mångfald ska öka och att ekosystemen i hav och vattendrag ska skyddas. För att kunna uppnå detta behövs information från fler inventeringar sammanställas och kompletteras så att känsliga och utsatta biotoper kan prioriteras i åtgärdsarbetet.

Senast uppdaterad: 2023-11-20