Gå direkt till sidans innehåll

Oljeutsläpp till havet

Nyckeltal SE. 6.2. 8

Kustbevakningen kontrollerar svenska farvatten och uppgifter om oljeutsläpp är hämtade från dem.

Antal oljeutsläpp inom olika havsområden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (stycken)

0

Malmö

2006

0

1

Malmö

2007

3

2

Malmö

2008

1

3

Malmö

2009

1

4

Malmö

2010

0

5

Malmö

2011

0

6

Malmö

2012

0

7

Malmö

2013

2

8

Malmö

2014

5

9

Malmö

2015

1

10

Malmö

2016

5

11

Malmö

2017

1

12

Malmö

2018

4

13

Malmö

2019

3

14

Malmö

2020

2

15

Malmö

2021

7

16

Malmö

2022

2

17

Malmö

2023

6

18

Skåne

2006

39

19

Skåne

2007

47

20

Skåne

2008

44

21

Skåne

2009

13

22

Skåne

2010

6

23

Skåne

2011

6

24

Skåne

2012

9

25

Skåne

2013

25

26

Skåne

2014

26

27

Skåne

2015

22

28

Skåne

2016

26

29

Skåne

2017

21

30

Skåne

2018

19

31

Skåne

2019

15

32

Skåne

2020

12

33

Skåne

2021

14

34

Skåne

2022

16

35

Skåne

2023

11

Datakälla: Kustbevakningen

Kommentar

Under år 2023 ökade antalet oljeutsläpp, jämfört med tidigare år, inom Malmös havsområde och uppgick till endast sex stycken. Inga oljeutsläpp rapporterades inom Malmö stads havsområde år 2006, 2010, 2011 eller 2012. Uppgifterna för Skånes vattenområde finns med som referensserie.

Uppgifterna avser endast utsläpp som har skett i den svenska delen av respektive havsområde och som det upprättats en brottsanmälan på. Volymen på utsläppen varierar från endast ett par liter till ett hundratal liter. Oljeutsläpp inne i hamnar medtas oftast inte i rapporteringen.

Senast uppdaterad: 2024-03-12