Gå direkt till sidans innehåll

Avloppsreningsverkens kadmiumutsläpp

Nyckeltal SE. 6.2. 13

VA SYD har hand om hanteringen av avloppsvattnet från Malmö och nedanstående uppgifter är hämtade från avloppsreningsverkens miljörapporter.

Utsläpp av kadmium från Klagshamn och Sjölunda avloppsreningsverk till Öresund.

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg)

0

Totalt

1990

7,8

1

Totalt

1991

5,0

2

Totalt

1992

4,8

3

Totalt

1993

5,0

4

Totalt

1994

0,3

5

Totalt

1995

0,6

6

Totalt

1996

0,1

7

Totalt

1997

0,1

8

Totalt

1999

0,0

9

Totalt

2000

0,0

10

Totalt

2009

0,3

11

Totalt

2010

1,6

12

Totalt

2011

0,4

13

Totalt

2012

0,2

14

Totalt

2013

1,7

15

Totalt

2014

1,8

16

Totalt

2015

0,3

17

Totalt

2016

0,2

18

Totalt

2017

1,5

19

Totalt

2018

1,3

20

Totalt

2019

2,2

21

Totalt

2020

2,6

22

Klagshamn

1990

0,8

23

Klagshamn

1991

0,6

24

Klagshamn

1992

0,6

25

Klagshamn

1993

0,6

26

Klagshamn

1994

0,1

27

Klagshamn

1995

0,3

28

Klagshamn

1996

0,1

29

Klagshamn

1997

0,1

30

Klagshamn

1999

0,0

31

Klagshamn

2000

0,0

32

Klagshamn

2009

0,3

33

Klagshamn

2010

0,2

34

Klagshamn

2011

0,4

35

Klagshamn

2012

0,2

36

Klagshamn

2013

0,5

37

Klagshamn

2014

0,4

38

Klagshamn

2015

0,3

39

Klagshamn

2016

0,2

40

Klagshamn

2018

0,2

41

Klagshamn

2020

0,4

42

Sjölunda

1990

7,0

43

Sjölunda

1991

4,4

44

Sjölunda

1992

4,2

45

Sjölunda

1993

4,4

46

Sjölunda

1994

0,2

47

Sjölunda

1995

0,3

48

Sjölunda

2010

1,4

49

Sjölunda

2013

1,2

50

Sjölunda

2014

1,4

51

Sjölunda

2017

1,5

52

Sjölunda

2018

1,1

53

Sjölunda

2019

2,2

54

Sjölunda

2020

2,2

Datakälla: VA SYD

Kommentar

År 2021 - 2023 var halterna av kadmium i det utgående vattnet från avloppsreningsverken under detektionsgränsen för analyserna så utsläppsmängden har ej kunnat beräknas. Under år 2020 släpptes nästan 3 kg kadmium ut i Öresund från avloppsreningsverken i Malmö. Totalt sett visar utsläppen av kadmium en minskade trend under den redovisade perioden. De utsläppta mängderna varierar en del mellan åren, speciellt vid Sjölundaverket.

Den beräknade utsläppta mängden utgår från faktiska uppmätta värden av metaller i månadsblandprov. Vissa år ligger halterna under analysernas detektionsgräns vilket medför att det dessa år saknas värde i diagrammet.

Senast uppdaterad: 2024-05-10