Gå direkt till sidans innehåll

Avloppsreningsverkens blyutsläpp

Nyckeltal SE. 6.2. 12

VA SYD har hand om hanteringen av avloppsvattnet från Malmö och nedanstående uppgifter är hämtade från avloppsreningsverkens miljörapporter.

Utsläpp av bly från Klagshamn och Sjölunda avloppsreningsverk till Öresund.

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg)

0

Totalt

1990

45,0

1

Totalt

1991

55,0

2

Totalt

1992

47,0

3

Totalt

1993

49,0

4

Totalt

1994

7,0

5

Totalt

1995

6,0

6

Totalt

1996

17,4

7

Totalt

1997

27,5

8

Totalt

1999

11,1

9

Totalt

2000

11,2

10

Totalt

2001

1,4

11

Totalt

2002

1,0

12

Totalt

2003

6,1

13

Totalt

2007

37,0

14

Totalt

2008

44,0

15

Totalt

2009

9,6

16

Totalt

2010

41,3

17

Totalt

2011

13,0

18

Totalt

2012

5,6

19

Totalt

2013

11,5

20

Totalt

2014

0,6

21

Totalt

2015

23,0

22

Totalt

2017

37,0

23

Totalt

2019

36,0

24

Totalt

2020

21,0

25

Totalt

2021

14,0

26

Totalt

2022

13,2

27

Totalt

2023

30,7

28

Klagshamn

1990

5,0

29

Klagshamn

1991

11,0

30

Klagshamn

1992

5,0

31

Klagshamn

1993

5,0

32

Klagshamn

1994

2,4

33

Klagshamn

1995

0,6

34

Klagshamn

1996

2,4

35

Klagshamn

1997

2,5

36

Klagshamn

1999

1,1

37

Klagshamn

2000

2,4

38

Klagshamn

2001

1,4

39

Klagshamn

2002

1,0

40

Klagshamn

2003

6,1

41

Klagshamn

2009

9,6

42

Klagshamn

2010

7,3

43

Klagshamn

2011

13,0

44

Klagshamn

2012

5,6

45

Klagshamn

2013

11,5

46

Klagshamn

2014

0,6

47

Klagshamn

2022

3,2

48

Klagshamn

2023

5,7

49

Sjölunda

1990

40,0

50

Sjölunda

1991

44,0

51

Sjölunda

1992

42,0

52

Sjölunda

1993

44,0

53

Sjölunda

1994

4,6

54

Sjölunda

1995

5,4

55

Sjölunda

1996

15,0

56

Sjölunda

1997

25,0

57

Sjölunda

1999

10,0

58

Sjölunda

2000

8,8

59

Sjölunda

2007

37,0

60

Sjölunda

2008

44,0

61

Sjölunda

2010

34,0

62

Sjölunda

2015

23,0

63

Sjölunda

2017

37,0

64

Sjölunda

2019

36,0

65

Sjölunda

2020

21,0

66

Sjölunda

2021

14,0

67

Sjölunda

2022

10,0

68

Sjölunda

2023

25,0

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Nästan 31 kg bly släpptes ut i Öresund från avloppsreningsverken i Malmö under år 2023. Det var 17,5 kg mer än året innan och jämfört med år 2020 var det en ökning med 10 kg. Totalt sett visar utsläppen av bly en minskade trend under den redovisade perioden. De utsläppta mängderna varierar mycket mellan åren vid både Sjölundaverket och Klagshamnsverket.

Den beräknade utsläppta mängden utgår från faktiska uppmätta värden av metaller i månadsblandprov. Vissa år ligger halterna under analysernas detektionsgräns vilket medför att det detta år saknas värde i diagrammet.

Senast uppdaterad: 2024-05-10