Gå direkt till sidans innehåll

Grund- och dricksvatten

Delområde SE. 6. 4

Uttaget av grundvatten ur Alnarpsströmmen kartläggs årligen liksom den vattenmängd Malmös invånare och verksamheter förbrukar. Här redovisas de totala mängderna samt för vattenförbrukningen även sektorsuppdelat. Förekomsten av särskilt farliga metaller visas också.

Senast uppdaterad: 2024-05-07