Gå direkt till sidans innehåll

Bränsletyper i fordonsflottan

Nyckeltal SE. 4.2. 6

Statistik om fordon undersöks och publiceras årligen av Trafikanalys. Uppgifterna baseras på Transportstyrelsens vägtrafikregister över samtliga fordon som är registrerade i Sverige.

Personbilars bränsletyper i Malmö

Rad-id Mätområde Datum Värde (stycken)

0

Totalt

2010

9049

1

Totalt

2011

6069

2

Totalt

2012

6631

3

Totalt

2013

6995

4

Totalt

2014

7477

5

Totalt

2015

7805

6

Totalt

2016

8659

7

Totalt

2017

9375

8

Totalt

2018

10123

9

Totalt

2019

11821

10

Totalt

2020

15220

11

Totalt

2021

19497

12

Totalt

2022

23408

13

Totalt

2023

27355

14

Bensin

2010

91424

15

Bensin

2011

86935

16

Bensin

2012

84282

17

Bensin

2013

83280

18

Bensin

2014

81075

19

Bensin

2015

80221

20

Bensin

2016

79129

21

Bensin

2017

77355

22

Bensin

2018

74892

23

Bensin

2019

73732

24

Bensin

2020

73148

25

Bensin

2021

71341

26

Bensin

2022

68135

27

Bensin

2023

66097

28

Diesel

2010

17518

29

Diesel

2011

13865

30

Diesel

2012

17402

31

Diesel

2013

21729

32

Diesel

2014

24870

33

Diesel

2015

27572

34

Diesel

2016

31368

35

Diesel

2017

33998

36

Diesel

2018

34240

37

Diesel

2019

35414

38

Diesel

2020

35224

39

Diesel

2021

34621

40

Diesel

2022

33097

41

Diesel

2023

31936

42

El

2010

9

43

El

2011

15

44

El

2012

18

45

El

2013

29

46

El

2014

88

47

El

2015

155

48

El

2016

365

49

El

2017

555

50

El

2018

711

51

El

2019

1155

52

El

2020

2206

53

El

2021

4085

54

El

2022

6291

55

El

2023

8736

56

El- och laddhybrider

2010

820

57

El- och laddhybrider

2011

652

58

El- och laddhybrider

2012

778

59

Elhybrider

2013

907

60

Elhybrider

2014

1082

61

Elhybrider

2015

1300

62

Elhybrider

2016

1638

63

Elhybrider

2017

2035

64

Elhybrider

2018

2535

65

Elhybrider

2019

3275

66

Elhybrider

2020

3641

67

Elhybrider

2021

4259

68

Elhybrider

2022

4799

69

Elhybrider

2023

5489

70

Laddhybrider

2013

34

71

Laddhybrider

2014

79

72

Laddhybrider

2015

163

73

Laddhybrider

2016

399

74

Laddhybrider

2017

851

75

Laddhybrider

2018

1194

76

Laddhybrider

2019

1858

77

Laddhybrider

2020

3861

78

Laddhybrider

2021

5784

79

Laddhybrider

2022

7207

80

Laddhybrider

2023

8036

81

Etanol

2010

6498

82

Etanol

2011

4477

83

Etanol

2012

4660

84

Etanol

2013

4643

85

Etanol

2014

4600

86

Etanol

2015

4502

87

Etanol

2016

4528

88

Etanol

2017

4305

89

Etanol

2018

4157

90

Etanol

2019

4066

91

Etanol

2020

4005

92

Etanol

2021

3887

93

Etanol

2022

3690

94

Etanol

2023

3728

95

Gas

2011

918

96

Gas

2012

1167

97

Gas

2013

1374

98

Gas

2014

1617

99

Gas

2015

1673

100

Gas

2016

1711

101

Gas

2017

1612

102

Gas

2018

1510

103

Gas

2019

1448

104

Gas

2020

1488

105

Gas

2021

1465

106

Gas

2022

1411

107

Gas

2023

1357

108

Övriga

2010

0

109

Övriga

2011

7

110

Övriga

2012

8

111

Övriga

2013

8

112

Övriga

2014

11

113

Övriga

2015

12

114

Övriga

2016

18

115

Övriga

2017

17

116

Övriga

2018

16

117

Övriga

2019

19

118

Övriga

2020

19

119

Övriga

2021

17

120

Övriga

2022

10

121

Övriga

2023

9

Datakälla: Trafikanalys

Kommentar

Antalet personbilar i fordonsflottan, med möjlighet att drivas med annat bränsle än bensin och diesel, uppgår år 2023 till 27 355 stycken i Malmö. Detta är drygt 18 000 fler jämfört med år 2010. År 2011 minskade antalet för att sedan kontinuerligt öka något varje år till drygt 9 000 år 2017. Åren därefter har ökningen varit mer tydlig och det är främst elfordon och laddhybriderna som står för denna ökning.

De bensindrivna bilarna har minskat under hela den redovisade perioden. Antalet dieseldrivna fordon har däremot ökat i Malmö, fram till år 2019, till stor del på bekostnad av de bensindrivna. Sedan år 2020 har dock även de diesledrivna bilarna minskat. Numera är drygt 66 000 bensindrivna och nästan 32 000 dieseldrivna.

Senast uppdaterad: 2024-04-17