Gå direkt till sidans innehåll

Bränsletyper i fordonsflottan

Nyckeltal SE. 4.2. 6

Statistik om fordon undersöks och publiceras årligen av Trafikanalys. Uppgifterna baseras på Transportstyrelsens vägtrafikregister över samtliga fordon som är registrerade i Sverige.

Personbilars bränsletyper i Malmö

Rad-id Mätområde Datum Värde (stycken)

0

Totalt

2010

9049

1

Totalt

2011

6069

2

Totalt

2012

6631

3

Totalt

2013

6995

4

Totalt

2014

7477

5

Totalt

2015

7805

6

Totalt

2016

8659

7

Totalt

2017

9375

8

Totalt

2018

10123

9

Totalt

2019

11821

10

Totalt

2020

15220

11

Totalt

2021

19497

12

Totalt

2022

23408

13

Bensin

2010

91424

14

Bensin

2011

86935

15

Bensin

2012

84282

16

Bensin

2013

83280

17

Bensin

2014

81075

18

Bensin

2015

80221

19

Bensin

2016

79129

20

Bensin

2017

77355

21

Bensin

2018

74892

22

Bensin

2019

73732

23

Bensin

2020

73148

24

Bensin

2021

71341

25

Bensin

2022

68135

26

Diesel

2010

17518

27

Diesel

2011

13865

28

Diesel

2012

17402

29

Diesel

2013

21729

30

Diesel

2014

24870

31

Diesel

2015

27572

32

Diesel

2016

31368

33

Diesel

2017

33998

34

Diesel

2018

34240

35

Diesel

2019

35414

36

Diesel

2020

35224

37

Diesel

2021

34621

38

Diesel

2022

33097

39

El

2010

9

40

El

2011

15

41

El

2012

18

42

El

2013

29

43

El

2014

88

44

El

2015

155

45

El

2016

365

46

El

2017

555

47

El

2018

711

48

El

2019

1155

49

El

2020

2206

50

El

2021

4085

51

El

2022

6291

52

El- och laddhybrider

2010

820

53

El- och laddhybrider

2011

652

54

El- och laddhybrider

2012

778

55

Elhybrider

2013

907

56

Elhybrider

2014

1082

57

Elhybrider

2015

1300

58

Elhybrider

2016

1638

59

Elhybrider

2017

2035

60

Elhybrider

2018

2535

61

Elhybrider

2019

3275

62

Elhybrider

2020

3641

63

Elhybrider

2021

4259

64

Elhybrider

2022

4799

65

Laddhybrider

2013

34

66

Laddhybrider

2014

79

67

Laddhybrider

2015

163

68

Laddhybrider

2016

399

69

Laddhybrider

2017

851

70

Laddhybrider

2018

1194

71

Laddhybrider

2019

1858

72

Laddhybrider

2020

3861

73

Laddhybrider

2021

5784

74

Laddhybrider

2022

7207

75

Etanol

2010

6498

76

Etanol

2011

4477

77

Etanol

2012

4660

78

Etanol

2013

4643

79

Etanol

2014

4600

80

Etanol

2015

4502

81

Etanol

2016

4528

82

Etanol

2017

4305

83

Etanol

2018

4157

84

Etanol

2019

4066

85

Etanol

2020

4005

86

Etanol

2021

3887

87

Etanol

2022

3690

88

Gas

2011

918

89

Gas

2012

1167

90

Gas

2013

1374

91

Gas

2014

1617

92

Gas

2015

1673

93

Gas

2016

1711

94

Gas

2017

1612

95

Gas

2018

1510

96

Gas

2019

1448

97

Gas

2020

1488

98

Gas

2021

1465

99

Gas

2022

1411

100

Övriga

2010

0

101

Övriga

2011

7

102

Övriga

2012

8

103

Övriga

2013

8

104

Övriga

2014

11

105

Övriga

2015

12

106

Övriga

2016

18

107

Övriga

2017

17

108

Övriga

2018

16

109

Övriga

2019

19

110

Övriga

2020

19

111

Övriga

2021

17

112

Övriga

2022

10

Datakälla: Trafikanalys

Kommentar

Antalet personbilar i fordonsflottan, med möjlighet att drivas med annat bränsle än bensin och diesel, uppgår år 2022 till 23 408 stycken i Malmö. Detta är jämfört med år 2010. År 2011 minskade antalet för att sedan kontinuerligt öka något varje år till drygt 9 000 år 2017. Åren därefter har ökningen varit mer tydlig och det är främst elfordon och laddhybriderna som står för denna ökning.

Antalet dieseldrivna fordon har alltsedan år 2011 ökat i Malmö, till stor del på bekostnad av de bensindrivna. Men under år 2020-2022 minskade även dieselbilarna. Numera är drygt 68 000 bensindrivna och 33 000 dieseldrivna.

Senast uppdaterad: 2023-05-16