Gå direkt till sidans innehåll

Bränsletyper i fordonsflottan

Nyckeltal SE. 4.2. 6

Statistik om fordon undersöks och publiceras årligen av Trafikanalys. Uppgifterna baseras på Transportstyrelsens vägtrafikregister över samtliga fordon som är registrerade i Sverige.

Personbilars bränsletyper i Malmö

Datakälla: Trafikanalys
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2010
Senaste värdet:
23408 stycken (2022)
Utgångsvärde:
9049 stycken (2010)

Kommentar

Antalet personbilar i fordonsflottan, med möjlighet att drivas med annat bränsle än bensin och diesel, uppgår år 2022 till 23 408 stycken i Malmö. Detta är jämfört med år 2010. År 2011 minskade antalet för att sedan kontinuerligt öka något varje år till drygt 9 000 år 2017. Åren därefter har ökningen varit mer tydlig och det är främst elfordon och laddhybriderna som står för denna ökning.

Antalet dieseldrivna fordon har alltsedan år 2011 ökat i Malmö, till stor del på bekostnad av de bensindrivna. Men under år 2020-2022 minskade även dieselbilarna. Numera är drygt 68 000 bensindrivna och 33 000 dieseldrivna.

Senast uppdaterad: 2023-05-16