Gå direkt till sidans innehåll

Bränsletyper i fordonsflottan

Nyckeltal SE. 4.2. 6

Statistik om fordon undersöks och publiceras årligen av Trafikanalys. Uppgifterna baseras på Transportstyrelsens vägtrafikregister över samtliga fordon som är registrerade i Sverige.

Personbilars bränsletyper i Malmö

Rad-id Bränsletyp Senaste värdet (stycken) Datum

0

Bensin

 68135

2022

1

Diesel

 33097

2022

2

Totalt

 23408

2022

3

Laddhybrider

 7207

2022

4

El

 6291

2022

5

Elhybrider

 4799

2022

6

Etanol

 3690

2022

7

Gas

 1411

2022

8

El- och laddhybrider

 778

2012

9

Övriga

 10

2022

Datakälla: Trafikanalys

Kommentar

Antalet personbilar i fordonsflottan, med möjlighet att drivas med annat bränsle än bensin och diesel, uppgår år 2022 till 23 408 stycken i Malmö. Detta är jämfört med år 2010. År 2011 minskade antalet för att sedan kontinuerligt öka något varje år till drygt 9 000 år 2017. Åren därefter har ökningen varit mer tydlig och det är främst elfordon och laddhybriderna som står för denna ökning.

Antalet dieseldrivna fordon har alltsedan år 2011 ökat i Malmö, till stor del på bekostnad av de bensindrivna. Men under år 2020-2022 minskade även dieselbilarna. Numera är drygt 68 000 bensindrivna och 33 000 dieseldrivna.

Senast uppdaterad: 2023-05-16