Gå direkt till sidans innehåll

Cykelbanor och bilvägar

Nyckeltal SE. 4.4. 1

Fastighets- och gatukontoret i Malmö stad ansvarar för underhåll av bland annat bilvägar och cykelvägar i staden och uppgifter om vägarnas längd kommer från dem och Stadsbyggnadskontoret.

Total längd på cykelbanor och vägar

Rad-id Mätområde Datum Värde (km)

0

Cykelbanor

2000

300

1

Cykelbanor

2001

374

2

Cykelbanor

2002

390

3

Cykelbanor

2003

392

4

Cykelbanor

2004

385

5

Cykelbanor

2005

400

6

Cykelbanor

2006

407

7

Cykelbanor

2007

410

8

Cykelbanor

2008

421

9

Cykelbanor

2009

425

10

Cykelbanor

2010

453

11

Cykelbanor

2011

469

12

Cykelbanor

2012

489

13

Cykelbanor

2013

486

14

Cykelbanor

2014

496

15

Cykelbanor

2015

500

16

Cykelbanor

2016

505

17

Cykelbanor

2017

510

18

Cykelbanor

2018

515,4

19

Cykelbanor

2019

521,4

20

Cykelbanor

2020

526

21

Cykelbanor

2021

532,2

22

Cykelbanor

2022

535,2

23

Cykelbanor

2023

537,15

24

Bilvägar

2000

720

25

Bilvägar

2001

820

26

Bilvägar

2002

870

27

Bilvägar

2003

890

28

Bilvägar

2004

900

29

Bilvägar

2005

910

30

Bilvägar

2006

975

31

Bilvägar

2007

990

32

Bilvägar

2008

1071

33

Bilvägar

2010

1109

34

Bilvägar

2011

1124

35

Bilvägar

2012

1128

36

Bilvägar

2013

1136

37

Bilvägar

2014

1144

38

Bilvägar

2015

1147

39

Bilvägar

2016

1149

40

Bilvägar

2017

1153

41

Bilvägar

2018

1161

42

Bilvägar

2019

1163

43

Bilvägar

2020

1163

44

Bilvägar

2021

1166

45

Bilvägar

2022

1171

46

Bilvägar

2023

1173

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Längden på Malmös cykelbanor ökar sakta. År 2023 ökade cykelbanornas längd med nästan 2 km medan bilvägarnas längd ökade med 2 km. Totalt sett har cykelbanornas längd ökat med 237 km under den redovisade tidsperioden medan bilvägarnas längd ökat med drygt 450 km.

Bilvägarnas längd i Malmö ökar inte längre i samma takt som under de första åtta åren av den redovisade perioden. Sedan år 2011 har det mestadels byggts mer cykelvägar än bilvägar i kommunen men det är dock mer ett resultat av att utbyggnadstakten för bilvägar har minskat än att utbyggnadstakten för cykelbanor har ökat. Mellan år 2015 och 2021 har utbyggnadstakten avseende cykelbanor legat på mellan 4 och 6 km per år, för att minska till 2-3 km de senaste två åren.

Under år 2013 justerades lite fel som funnits i kartmaterialet vilket innebar en liten minskning av cykelbanornas längd fastän cykelbanenätet byggdes ut med cirka 3 km.

Senast uppdaterad: 2024-04-29