Gå direkt till sidans innehåll

Cykeltrafikutveckling

Nyckeltal SE. 4.4. 2

Fastighets- och gatukontoret i Malmö ansvarar för stadens cykelvägar. Trafikmängderna i Malmö mäts, på ett flertal platser, varje år och samlas i Fastighets- och gatukontorets trafikdatabas. Uppgifter på cykeltrafikens utveckling har hämtats därifrån.

Cykeltrafikens och befolkningens utveckling i Malmö

Datakälla: Malmö stad
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2003
Senaste värdet:
150,346 Index (2023)
Utgångsvärde:
100 Index (2003)

Kommentar

Under år 2023 minskade cykeltrafiken i de centrala delarna, jämfört med år 2022 men det var ändå en ökning jämfört med år 2020 och 2021. Den lägre utvecklingstakten dessa två år är antagligen ett resultat av coronapendemin. Mellan år 2003 och 2019 ökade cykeltrafiken i centrala Malmö med nästan 90 procent medan befolkningen under samma tid ökade med 29 procent. I början av den redovisade tidsperioden följdes cykel- och befolkningsökningen åt men efter år 2007 utvecklades cykeltrafiken i en snabbare takt.

Cykelflödena mäts varje år i cykelvägnätet. Cykeltrafikräkningar i två gatusnitt i centrala Malmö har studerats för att ge en samlad bild av cykeltrafikutvecklingen. Cykeltrafiken och befolkningen år 2003 har fått indexet 100 så att förändringen och skillnaden ska synas tydligare.

Senast uppdaterad: 2024-04-29