Gå direkt till sidans innehåll

Tillgång

Delområde SE. 9. 2

Statistik på människors tillgång till park och grönområden samt grundskoleelevernas tillgång till friytor i utemiljön på skolgårdarna redovisas här.

Senast uppdaterad: 2023-11-20