Gå direkt till sidans innehåll

Närhet till grön- och blåområden

Nyckeltal SE. 9.2. 1

För tätorter med minst 30 000 invånare har SCB för år 2010 tagit fram uppgifter om invånarnas närhet till grön- och blåområden inom tätorten. För år 2015 finns uppgifter för samtliga tätorter.

Andel av tätortsbefolkningen med tillgång till grön- och blåområden inom 300 meter från bostaden.

Datakälla: SCB
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2005
Senaste värdet:
95 % (2015)
Utgångsvärde:
82 % (2005)

Kommentar

Andelen av tätortsbefolkningen med tillgång till grönområden inom 300 meter från bostaden har ökat från 82 till 95 procent mellan år 2005 och 2010. År 2015 är tillgången oförändrad jämfört med år 2010. Avseende grönområden är den tidigare statistiken framtagen med en annan metod och därför inte helt jämförbar med uppgifterna för år 2010 och 2015. Statistik på tätortsbefolkningens avstånd till vatten togs fram för första och enda gången år 2010.

Som grönområde räknar SCB sammanhängande grönytor på minst 0,5 hektar och som är allmänt tillgängligt. Blåområden är sammanhängande vattenytor som uppgår till minst 0,5 hektar. Tätort definieras i korthet som sammanhängande bebyggelse med högst 200 meter mellan husen och minst 200 invånare. För mer utförliga definitioner se SCB.

Senast uppdaterad: 2023-11-20