Gå direkt till sidans innehåll

Trädnetto

Nyckeltal SE. 7.2. 7

Uppgifter på hur många träd som planteras och fälls på mark som Malmö stad äger och förvaltar har sammanställts under senare år. Informationen avser gator, torg, parker samt grön- och rekreationsområden. Även uppgifter om planterade och fällda träd i Torup ingår.
Träd som finns på skolgårdar, äldreboenden och idrottsplatser ingår ej.

Antal planterade och fällda träd i Malmö.

Rad-id Mätområde Datum Värde (stycken)

0

Trädnetto

2021

1018

1

Trädnetto

2022

951

2

Trädnetto

2023

809

3

Planterade

2018

1007

4

Planterade

2019

2129

5

Planterade

2020

2270

6

Planterade

2021

1500

7

Planterade

2022

1767

8

Planterade

2023

1641

9

Fällda

2021

482

10

Fällda

2022

816

11

Fällda

2023

832

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Under år 2023 planterades drygt 1 600 träd och drygt 800 fälldes vilket resulterade i ungefär 800 fler träd på Malmö stads mark. Jämfört med de föregående två åren så var det lite lägre ökning av trädantalet det senaste året. För år 2018-2020 finns inga uppgifter på antalet fällda träd.

Totalt finns ungefär 75 400 träd på allmän platsmark och cirka 6 500 ytterligare som står i busk- och trädbestånd. Utöver det finns det även 6 500 träd på Malmös kyrkogårdar och 8 000 träd på MKBs mark. Förutom på den mark som Malmö stad förvaltar finns det många träd i privata trädgårdar och på innergårdar som Malmö stad inte har rådighet över men som är minst lika viktiga för att staden fortsatt ska vara grön. Totalt uppskattar Malmö stad att det finns över 100 000 träd i Malmö.

Träd planteras både när nya områden exploateras och kontinuerligt i existerande bebyggelse. Under 2022 planterades nya träd bland annat längs Ystadvägen, kring Kalkbrottet, längs Ribersborgsstigen och på Möllevångstorget. Det finns flera anledningar till att träd fälls. De kan ha blivit sjuka, stormskadade eller vara ett hinder för ny infrastruktur eller bebyggelse.

Senast uppdaterad: 2024-03-13