Gå direkt till sidans innehåll

Trädnetto

Nyckeltal SE. 7.2. 7

Uppgifter på hur många träd som planteras och fälls på mark som Malmö stad äger och förvaltar har sammanställts under senare år. Informationen avser gator, torg, parker samt grön- och rekreationsområden. Även uppgifter om planterade och fällda träd i Torup ingår.
Träd som finns på skolgårdar, äldreboenden och idrottsplatser ingår ej.

Antal planterade och fällda träd i Malmö.

Rad-id Träddata Senaste värdet (stycken) Datum

0

Planterade

 1641

2023

1

Fällda

 832

2023

2

Trädnetto

 809

2023

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Under år 2023 planterades drygt 1 600 träd och drygt 800 fälldes vilket resulterade i ungefär 800 fler träd på Malmö stads mark. Jämfört med de föregående två åren så var det lite lägre ökning av trädantalet det senaste året. För år 2018-2020 finns inga uppgifter på antalet fällda träd.

Totalt finns ungefär 75 400 träd på allmän platsmark och cirka 6 500 ytterligare som står i busk- och trädbestånd. Utöver det finns det även 6 500 träd på Malmös kyrkogårdar och 8 000 träd på MKBs mark. Förutom på den mark som Malmö stad förvaltar finns det många träd i privata trädgårdar och på innergårdar som Malmö stad inte har rådighet över men som är minst lika viktiga för att staden fortsatt ska vara grön. Totalt uppskattar Malmö stad att det finns över 100 000 träd i Malmö.

Träd planteras både när nya områden exploateras och kontinuerligt i existerande bebyggelse. Under 2022 planterades nya träd bland annat längs Ystadvägen, kring Kalkbrottet, längs Ribersborgsstigen och på Möllevångstorget. Det finns flera anledningar till att träd fälls. De kan ha blivit sjuka, stormskadade eller vara ett hinder för ny infrastruktur eller bebyggelse.

Senast uppdaterad: 2024-03-13