Gå direkt till sidans innehåll

Trädnetto

Nyckeltal SE. 7.2. 7

Uppgifter på hur många träd som planteras och fälls på mark som Malmö stad äger och förvaltar har sammanställts under senare år. Informationen avser gator, torg, parker samt grön- och rekreationsområden. Även uppgifter om planterade och fällda träd i Torup ingår.

Antal planterade och fällda träd i Malmö.

Rad-id Träddata Senaste värdet (stycken) Datum

0

Planterade

 1761

2022

1

Fällda

 816

2022

2

Trädnetto

 945

2022

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Under år 2022 planterades nästan 1 750 träd och drygt 800 fälldes vilket resulterade i nästan 950 fler träd på Malmö stads mark. Jämfört med år 2021 var det nästan samma ökning av trädantalet även det senaste året. Under år 2021 planterades ungefär 1 500 träd och knappt 500 fälldes vilket det året då resulterade i drygt 1 000 fler träd. Summeringen av december månads aktiviteter pågår forfarande så uppgifterna för år 2022 kan komma att justeras något. För år 2018-2020 finns inga uppgifter på antalet fällda träd.

Totalt finns ungefär 75 400 träd på allmän platsmark och cirka 6 500 ytterligare som står i busk- och trädbestånd. Utöver det finns det även 6 500 träd på Malmös kyrkogårdar och 8 000 träd på MKBs mark. Förutom på den mark som Malmö stad förvaltar finns det många träd i privata trädgårdar och på innergårdar som Malmö stad inte har rådighet över men som är minst lika viktiga för att staden fortsatt ska vara grön. Totalt uppskattar Malmö stad att det finns över 100 000 träd i Malmö.

Träd planteras både när nya områden exploateras och kontinuerligt i existerande bebyggelse. Under 2022 planterades nya träd bland annat längs Ystadvägen, kring Kalkbrottet, längs Ribersborgsstigen och på Möllevångstorget. Det finns flera anledningar till att träd fälls. De kan ha blivit sjuka, stormskadade eller vara ett hinder för ny infrastruktur eller bebyggelse.

Senast uppdaterad: 2023-11-29