Gå direkt till sidans innehåll

Begränsning av näringsläckage

Nyckeltal SE. 7.4. 4

Jordbrukare kan få miljöstöd för olika åtgärder som minskar näringsläckaget från marken till vattnet. Bland annat erhålls miljöersättningar för fånggröda, vårbearbetning, skyddszoner och vallodling. Stöden administreras av Jordbruksverket varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

Areal med miljöstöd för begränsat näringsläckage

Rad-id Mätområde Datum Värde (ha)

0

Total

2001

577,29

1

Total

2002

524,16

2

Total

2003

548,76

3

Total

2004

455,33

4

Total

2005

471,84

5

Total

2006

378,06

6

Total

2007

305,61

7

Total

2008

245,24

8

Total

2009

334,72

9

Total

2010

443,92

10

Total

2011

310,95

11

Total

2012

268,11

12

Total

2013

283,77

13

Total

2014

34,97

14

Total

2015

59,15

15

Total

2016

337,66

16

Total

2017

305,46

17

Total

2018

375,02

18

Total

2019

462,18

19

Fånggröda

2001

417,4

20

Fånggröda

2002

462,63

21

Fånggröda

2003

441,57

22

Fånggröda

2004

437,65

23

Fånggröda

2005

411,1

24

Fånggröda

2006

338,37

25

Fånggröda

2007

236,95

26

Fånggröda

2008

172,01

27

Fånggröda

2009

213,76

28

Fånggröda

2010

303,03

29

Fånggröda

2011

190,03

30

Fånggröda

2012

167,86

31

Fånggröda

2013

178,54

32

Fånggröda

2014

25,91

33

Fånggröda

2015

3,14

34

Fånggröda

2016

224,83

35

Fånggröda

2017

170,35

36

Fånggröda

2018

204,13

37

Fånggröda

2019

283,07

38

Kombination

2007

58,14

39

Kombination

2008

68,73

40

Kombination

2009

117,31

41

Kombination

2010

130,57

42

Kombination

2011

108,91

43

Kombination

2012

88,07

44

Kombination

2013

79,53

45

Kombination

2016

60,87

46

Kombination

2017

58,58

47

Kombination

2018

84,4

48

Kombination

2019

60,48

49

Vårbearbetning

2001

157,74

50

Vårbearbetning

2002

59,09

51

Vårbearbetning

2003

101,22

52

Vårbearbetning

2004

11,23

53

Vårbearbetning

2005

54,29

54

Vårbearbetning

2006

33,36

55

Vårbearbetning

2007

4,23

56

Vårbearbetning

2013

13,04

57

Vårbearbetning

2017

10,52

58

Vårbearbetning

2018

9,35

59

Vårbearbetning

2019

20,1

60

Skyddszon

2001

2,15

61

Skyddszon

2002

2,44

62

Skyddszon

2003

5,97

63

Skyddszon

2004

6,45

64

Skyddszon

2005

6,45

65

Skyddszon

2006

6,33

66

Skyddszon

2007

6,29

67

Skyddszon

2008

4,5

68

Skyddszon

2009

3,65

69

Skyddszon

2010

10,32

70

Skyddszon

2011

12,01

71

Skyddszon

2012

12,18

72

Skyddszon

2013

12,66

73

Skyddszon

2014

9,06

74

Skyddszon

2015

2,47

75

Skyddszon

2016

3,97

76

Skyddszon

2017

3,62

77

Skyddszon

2018

3,62

78

Skyddszon

2019

2,51

79

Vallodling

2015

53,54

80

Vallodling

2016

47,99

81

Vallodling

2017

62,39

82

Vallodling

2018

73,52

83

Vallodling

2019

96,02

Datakälla: Jordbruksverket

Kommentar

Den totala arealen med de redovisade typerna av miljöstöd ökade under år 2019. De senaste tre åren har medel för samtliga här redovisade stödformer betalats ut till brukare med mark i Malmö kommun. I kategorin kombination ingår både stödformen fånggröda och vårbearbetning.

Arealen som erhåller de här redovisade stöden har minskat från knappt 580 till drygt 460 hektar mellan år 2001 och 2019. Ser man på den andel som dessa stödformer utgör av den totala jordbruksmarken så har den minskat från 10,9 % till 10 % under samma period.

Stödformerna förändras genom åren beroende på hur de olika EU-programmen förändras som finansierar dem. Statistiken i diagrammet härrör från tre olika stödsystem. De minskade utbetalningarna av stöd år 2007-08 samt 2014-15 kan hänga samman med att dessa år utgör slutet och början på olika landsbygdsprogram och deras stödsystem.

Senast uppdaterad: 2020-06-03