Gå direkt till sidans innehåll

Begränsning av näringsläckage

Nyckeltal SE. 7.4. 4

Jordbrukare kan få miljöstöd för olika åtgärder som minskar näringsläckaget från marken till vattnet. Bland annat erhålls miljöersättningar för fånggröda, vårbearbetning, skyddszoner och vallodling. Stöden administreras av Jordbruksverket varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

Areal med miljöstöd för begränsat näringsläckage

Rad-id Begränsat näringsläckage Senaste värdet (ha) Datum

0

Total

 462,18

2019

1

Fånggröda

 283,07

2019

2

Kombination

 60,48

2019

3

Vårbearbetning

 20,1

2019

4

Skyddszon

 2,51

2019

5

Vallodling

 96,02

2019

Datakälla: Jordbruksverket

Kommentar

Den totala arealen med de redovisade typerna av miljöstöd ökade under år 2019. De senaste tre åren har medel för samtliga här redovisade stödformer betalats ut till brukare med mark i Malmö kommun. I kategorin kombination ingår både stödformen fånggröda och vårbearbetning.

Arealen som erhåller de här redovisade stöden har minskat från knappt 580 till drygt 460 hektar mellan år 2001 och 2019. Ser man på den andel som dessa stödformer utgör av den totala jordbruksmarken så har den minskat från 10,9 % till 10 % under samma period.

Stödformerna förändras genom åren beroende på hur de olika EU-programmen förändras som finansierar dem. Statistiken i diagrammet härrör från tre olika stödsystem. De minskade utbetalningarna av stöd år 2007-08 samt 2014-15 kan hänga samman med att dessa år utgör slutet och början på olika landsbygdsprogram och deras stödsystem.

Senast uppdaterad: 2020-06-03