Gå direkt till sidans innehåll

Naturvårdsareal

Nyckeltal SE. 7.1. 6

Områdena som pekades ut i Malmös naturvårdsplan från år 2012 följdes upp och återinventerades under somrarna 2017 och 2018. Nedanstående statistik är hämtad från denna uppföljning.

Areal natur enligt Naturvårdsplan 2012

Rad-id Datum Värde (ha)

0

2012

2225

1

2018

2087

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Den totala ytan av alla områden i 2012 års naturvårdsplan som fanns kvar år 2017-2018 uppgick till 2087 hektar. Fyra områden hade exploaterats och 17 områden hade delvis exploaterats. Sammantaget uppgick den försvunna naturytan till 138 hektar.

Senast uppdaterad: 2024-03-20