Gå direkt till sidans innehåll

Kollektivtrafikresor

Indikator MP. 7.1. 4

Resvaneundersökningar görs vart femte år av Region Skåne, Skånes kommuner och Trafikverket. Uppgifterna som redovisas har hämtats från den senaste undersökningen.

Andel resor med kollektivtrafik

Datakälla: Region Skåne
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2007
Senaste värdet:
25 % (2018)
Utgångsvärde:
19 % (2007)

Kommentar

Andelen personer som gjorde resor med kollektivtrafik i Malmö ökade totalt sett från 19 till 25 procent mellan år 2007 och 2018. Både andelen som åker buss och andelen som åker tåg har ökat. Bussåkandet ökade från 14 till 17 procent och tågåkandet ökade från 5 till 8 procent.

I statistiken för kollektivtrafiken ingår även resor över kommungränsen.

För mer detaljerad statistik se länk nedan.

Senast uppdaterad: 2023-03-10