Gå direkt till sidans innehåll

Cykelresor

Indikator MP. 7.1. 3

Resvaneundersökningar görs vart femte år av Region Skåne, Skånes kommuner och Trafikverket. Uppgifterna som redovisas har hämtats från den senaste undersökningen.

Andel resor med cykel

Rad-id Datum Värde (%)

0

2007

23

1

2013

22

2

2018

26

Datakälla: Region Skåne

Kommentar

Andelen personer som gjorde resor med cykel i Malmö ökade från 23 till 26 procent mellan år 2007 och 2018. År 2013 var andelen något lägre och uppgick till 22 procent. Observera att gångresor som är anslutningsresor till kollektivtrafik inte finns med i detta diagram då diagrammet utgår från redovisningen av färdmedelsfördelningen nedan.

För mer detaljerad statistik se länk nedan.

Senast uppdaterad: 2023-03-10