Gå direkt till sidans innehåll

Resor med egen bil

Indikator MP. 7.2. 2

Sammanställningar av antal resta kilometer med egen bil i tjänsten har under senare år tagits fram årligen.

Antal resta kilometer med egen bil i tjänsten

Rad-id Datum Värde (km)

0

2018

698819

1

2019

790577

2

2020

310202

3

2021

208356

4

2022

238169

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Det totala antalet resta kilometer, avseende tjänsteresor med egen bil, minskade från 700 000 km år 2018 till 208 000 km år 2021. Den pågående coronapandemin är framför allt orsaken till minskningen av tjänsteresorna under år 2020 och 2021.

Senast uppdaterad: 2023-10-31