Gå direkt till sidans innehåll

Flygresor

Indikator MP. 7.2. 1

Sammanställningar av antal resta kilometer med flyg har under senare år tagits fram årligen.

Antal resta kilometer med flyg

Rad-id Datum Värde (km)

0

2018

5536000

1

2019

4520000

2

2020

481900

3

2021

440500

4

2022

1805300

Datakälla: Big Travel, Egencia och Malmö stad

Kommentar

Det totala antalet resta kilometer, avseende tjänsteresor med flyg, minskade från 5 536 000 km år 2018 till 440 500 km år 2021. Den pågående coronapandemin är framför allt orsaken till minskningen av tjänsteresorna under år 2020 och 2021.

Senast uppdaterad: 2023-10-31