Gå direkt till sidans innehåll

Mål 11

Indikatorer MP. 11

Fler skyddade havsområden i Malmö och hållbar förvaltning av vatten och hav.

Malmös yta består till ungefär hälften av hav. Hav och vattendrag är viktiga livsmiljöer som bidrar till biologisk mångfald och ger flera ekosystemtjänster. För att skydda ekosystemen i hav och vatten behöver utsläpp av föroreningar och avfall samt läckage av näringsämnen minimeras. Malmö stad ska förvalta värdefulla havs- och vattenområden på ett hållbart sätt.

Senast uppdaterad: 2023-11-28