Gå direkt till sidans innehåll

Mål 1

Indikatorer MP. 1

Utsläppen av växthusgaser i Malmö som geografiskt område har minskat med 70 procent.*

* Jämfört med 1990 års utsläpp. Målvärdet utgör de faktiska territoriella utsläppsminskningarna av växthusgaser.

Halten av växthusgaser i atmosfären ska, i enlighet med Paris-avtalet och nationella klimatmål, stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatet inte blir ohållbar. Växthusgasutsläppen från Malmö som geografiskt område ska därför minska kraftigt.

Senast uppdaterad: 2023-12-15