Gå direkt till sidans innehåll

Tjänsteresor växthusgasutsläpp

Nyckeltal SE. 13.1. 8

Sammanställningar av växthusgasutsläpp från tjänsteresor har för de senaste åren tagits fram för Malmö stads organisation. Resor med buss ingår ej i denna sammanställning.

Växthusgasutsläpp från tjänsteresor gjorda av Malmö stads verksamheter

Datakälla: Big Travel, Egencia och Malmö stad
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2018
Senaste värdet:
564000 kg CO2-ekv (2023)
Utgångsvärde:
1060000 kg CO2-ekv (2018)

Kommentar

Växthusgasutsläppen från samtliga typer av redovisade tjänsteresor, gjorda av Malmö stads verksamheter, har ökat från 427 ton koldioxidekvivalenter år 2022 till 564 ton koldioxidekvivalenter år 2023, vilket innebär en ökning med 140 ton koldioxidekvivalenter. Coronapandemin, med det minskade resandet den innebar, var framför allt orsaken till minskningen av växthusgasutsläppen från tjänsteresor under år 2020 och 2021 jämfört med åren dessförinnan.

Trenden visar växthusgasutsläppen från flyg, privat bil och taxi. Totalt sett har Malmö stads växthusgasutsläpp, från dessa tre typer av tjänsteresor, minskat från 1 060 ton koldioxidekvivalenter år 2018 till 564 ton koldioxidekvivalenter år 2023, vilket innebär en minskning med 500 ton koldioxidekvivalenter. Under de senaste två åren har främst växthusgasutsläppen från flygresorna ökat igen. Utsläppen från resor med privat bil och taxi ligger dessa år fortfarande på liknande nivåer som år 2020 och 2021.

Även växthusgasutsläppen från tågresorna har ökat de senaste två åren. Tjänsteresor resta med tåg ger upphov till avsevärt mindre växthusgasutsläpp än flyg, taxi och privat bil i tjänsten. Ersätter tågresorna de andra resesätten leder detta totalt sett till minskade växthusgasutsläpp från tjänsteresor. Statistik för växthusgasutsläppen från tågresandet har tyvärr ej kunnat erhållas för år 2018 och 2019. (Uppskattas utsläppen från tåg för dessa år utifrån rest sträcka och utsläpp år 2020 och 2020 resulterar det endast i utsläpp på lite över 7 kg koldioxidekvivalenter per respektive år.)

De resor som redovisas här finns även med som "övriga resor" i nyckeltalet "Kommunala växthusgasutsläpp" se menyn högst upp på denna sida. Där finns även uppgifter på växthusgasutsläppen från de drivmedel som används i de kommunala bilarna, där angivet som "fordonsbränsle". Malmö stads egna bilar används för resor i tjänsten mestadels inom kommunen.

Statistiken är inte helt jämförbar mellan åren i början av den redovisade perioden då olika resebolag varit upphandlade och uppgifterna har tagits fram på lite olika sätt.

Senast uppdaterad: 2024-03-21