Gå direkt till sidans innehåll

Tjänsteresor rest sträcka

Nyckeltal SE. 13.1. 9

Sammanställningar av antal resta kilometer avseende olika typer av tjänsteresor har under de senaste åren tagits fram för Malmö stads organisation.

Antal resta kilometer med flyg, privat bil, taxi och tåg

Datakälla: Big Travel, Egencia och Malmö stad
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2018
Senaste värdet:
2805000 km (2023)
Utgångsvärde:
6408000 km (2018)

Kommentar

Det totala antalet resta kilometer, avseende de fyra redovisade typerna av tjänsteresor, minskade från 10 105 000 km år 2018 till 5 778 000 km år 2023. Sträckorna för flyg och tåg har ökat under det senaste året. Coronapandemin var framför allt orsaken till minskningen av tjänsteresorna under år 2020 och 2021.

Trenden visar resandet med flyg, privat bil och taxi. Totalt sett har Malmö stads resande, avseende dessa tre typer av tjänsteresor, minskat från 6 408 500 km år 2018 till 2 805 000 km år 2023. Tjänsteresor resta med tåg ger upphov till avsevärt mindre växthusgasutsläpp än flyg, taxi och privat bil i tjänsten. Ersätter tågresorna de andra resesätten leder detta totalt sett till minskade växthusgasutsläpp från tjänsteresor.

Statistiken är inte helt jämförbar mellan åren i början av den redovisade perioden då olika resebolag varit upphandlade och uppgifterna har tagits fram på lite olika sätt.

Senast uppdaterad: 2024-03-15