Gå direkt till sidans innehåll

Engångsartiklar av plast växthusgasutsläpp

Nyckeltal SE. 13.1. 7

Beräkningar av växthusgasutsläppen relaterat till Malmö stads inköp av engångsartiklar av plast har tagits fram för år 2019 - 2022. Inköpsstatistik har erhållits av berörda leverantörer och sammanställningen har gjorts av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp.

Observera att 2019 års uppgifter avser helåret medan 2020 - 2022 års siffror avser perioden 1 november 2019 - 31 oktober 2020; 1 november 2020 - 31 oktober 2021 respektive 1 november 2021 - 31 oktober 2022.

Växthusgasutsläpp från engångsartiklar av plast inköpta av Malmö stads verksamheter

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton CO2-ekv)

0

Totalt

2019

1573,02

1

Totalt

2020

1774,21

2

Totalt

2021

1523,27

3

Totalt

2022

1698,41

4

Bestick

2019

49,361

5

Förkläde

2019

40,811

6

Förkläde

2020

91,0136

7

Förkläde

2021

90,4486

8

Förkläde

2022

34,5356

9

Glas

2019

33,043

10

Glas

2020

16,2445

11

Haklapp

2019

21,704

12

Haklapp

2020

14,165

13

Haklapp

2021

18,0638

14

Haklapp

2022

13,186

15

Handskar

2019

503,144

16

Handskar

2020

680,914

17

Handskar

2021

697,99

18

Handskar

2022

594,596

19

Kaffemugg

2019

5,373

20

Munskydd

2020

27,3276

21

Munskydd

2021

83,0639

22

Munskydd

2022

31,8198

23

Overall/skyddsrock

2022

6,5366

24

Pennor utan refill

2020

17,6994

25

Pennor utan refill

2021

14,7861

26

Plastfickor

2019

17,733

27

Plastfickor

2020

18,6413

28

Plastfickor

2021

17,6308

29

Plastfickor

2022

9,692

30

Plastfolie

2021

6,45046

31

Plastform

2019

8,609

32

Plastform

2022

5,52174

33

Påsar och säckar

2019

643,836

34

Påsar och säckar

2020

638,616

35

Påsar och säckar

2021

550,043

36

Påsar och säckar

2022

637,554

37

Skoskydd

2019

249,408

38

Skoskydd

2020

220,173

39

Skoskydd

2021

25,6732

40

Skoskydd

2022

281,567

41

Skumtvättlapp

2020

49,413

42

Skumtvättlapp

2021

19,1168

43

Skumtvättlapp

2022

83,4

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Inköpsstatistik visar att Malmö stad år 2022 köpte in minst 49,3 miljoner engångsartiklar av plast till en kostnad av 35,9 miljoner kronor. Dessa engångsartiklar genererade vid tillverkning och avfallshantering en klimatpåverkan motsvarande drygt 1714 ton koldioxidekvivalenter. Det är 174 ton koldioxidekvivalenter mer än år 2021 men 95 ton mindre är år 2020 och endast 10 ton mer än år 2019. I diagrammet visas fördelningen över de tio artiklar som bidrar mest till växthusgasutsläppen respektive år. Diagrammets totalsumma skiljer sig därför något från den verkliga totalsumman.

Via upphandling och aktiv avtalsuppföljning finns stora möjligheter till miljövinster. Ett kontinuerligt arbete sker för att finna produkter med låg miljöpåverkan som motsvarar verksamheternas behov. Upphandlingsenheten tillsammans med representanter från olika förvaltningar, referensgrupper, adderar olika produkter till EKOT både när ett nytt avtal drar igång men även under avtalsperioden.

Kartläggning av vilka typer av engångsartiklar som används av Malmö stads verksamheter genomfördes med hjälp av inköpsstatistik och en förvaltningsövergripande arbetsgrupp. Inköpsstatistiken har erhållits av berörda leverantörer. Statistiken är för helåret 2019 samt för perioderna 2019-11-01 till 2020-10-31; 2020-11-01 till 2021-10-31 respektive 2021-11-01 till 2022-10-31.

Sannolikt köps en del engångsartiklar in utanför ramavtal. Dessa hamnar utanför statistiken. Artiklar som köps in från avtal utanför Malmö stads egna avtal finns inte med i statistiken. Det finns förmodligen även fler engångsartiklar av plast än dem som utredningen lyckats identifiera. Statistiken inkluderar inte produkter som förbrukas genom inköp av tjänster, så som exempelvis catering. Resultatet kan därför tolkas som att det är minst denna mängd som köps in.

Klimatpåverkan av stadens förbrukning av engångsmaterial beräknades med hjälp av beräkningsfaktorer hämtade från litteraturen (Miljöpåverkan av avfall, IVL 2010). Vikt på artikel har i vissa fall uppskattats vilket gör att felkällor kan förekomma. Vid beräkning har antagande gjorts att hela produkten bestått av plast vilket i vissa fall kunnat medföra en större klimatpåverkan än det faktiska värdet.

Kontaktperson angående statistikunderlaget är Sara Marklund på Miljöförvaltningen.

Kontakt
Senast uppdaterad: 2023-10-31