Gå direkt till sidans innehåll

PM2,5-utveckling vid skolor

Nyckeltal SE. 2.4. 6

Beräkningar av hur exponeringen för lokalt genererade PM2,5-partiklar , vid förskolor och skolor i Malmö, förändras över tid har påbörjats och kommer att redovisas här.

Andel förskolor och skolor som exponeras för lokalt genererade partiklar (PM2,5) mellan olika haltgränser

Rad-id Haltgräns PM2,5 Senaste värdet (%) Datum

0

<1 µg/m³ (WHO)

 95,7

2021

1

≥1 <10 µg/m³ (Miljömål)

 4,3

2021

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

År 2021 exponeras inga förskolor eller skolor för högre årsmedelhalter av lokalt genererade PM2,5-partiklar än vad det nationella miljömålet anger, 10 µg/m³. Den högsta halten, av lokalt genererade PM2,5-partiklar, som någon förskola eller skola exponeras för i Malmö uppgår till 1,2 µg/m³.

Nästan 96 procent av förskolorna och skolorna exponeras dessutom endast för lokalt genererade halter under 1 µg/m³. Denna lokalt genererade halt är Naturvårdsverkets förslag på ny precisering av det svenska miljömålet "Frisk luft".

Senast uppdaterad: 2023-12-18