Gå direkt till sidans innehåll

PM2,5-utveckling

Nyckeltal SE. 2.4. 5

Beräkningar av hur Malmöbornas exponering för PM2,5-halter, av lokalt genererade partiklar, förändras över tid har påbörjats och kommer att redovisas här.

Andel Malmöbor som exponeras för lokalt genererade partiklar (PM2,5) mellan olika haltgränser

Rad-id Haltgräns PM2,5 Senaste värdet (%) Datum

0

<1 µg/m³ (WHO)

 90,3

2021

1

≥1 <10 µg/m³ (Miljömål)

 9,7

2021

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

År 2021 exponeras ingen Malmöbo för högre årsmedelhalter av lokalt genererade PM2,5-partiklar än vad det nationella miljömålet anger, 10 µg/m³. Den högsta halten som någon exponeras för i Malmö uppgår till 1,4 µg/m³.

Drygt 90,3 procent av Malmöborna exponeras dessutom endast för lokalt genererade PM2,5-halter under 1 µg/m³. Denna lokalt genererade halt är Naturvårdsverkets förslag på ny precisering av det svenska miljömålet "Frisk luft".

Senast uppdaterad: 2023-12-18