Gå direkt till sidans innehåll

Kvävedioxidutveckling vid skolor

Nyckeltal SE. 2.4. 3

Beräkningar av hur exponeringen för kvävedioxid, vid förskolor och skolor i Malmö, har förändrats över tid har utförts och redovisas här.

Andel förskolor och skolor som exponeras för kvävedioxidhalter mellan olika haltgränser

Datakälla: Malmö stad
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2015
Senaste värdet:
19,8 % (2021)
Utgångsvärde:
0,0 % (2015)

Kommentar

Sedan år 2020 exponeras ingen förskola eller skola i Malmö för högre årsmedelhalter av kvävedioxid än vad det nationella miljömålet anger, 20 µg/m³. Nästan 20 procent av Malmös förskolor och skolor exponeras år 2021 dessutom endast för halter under 10 µg/m³ vilket visas i trenden ovan. Denna halt är WHOs nya riktvärde samt Naturvårdsverkets förslag på ny precisering av det svenska miljömålet "Frisk luft".

Jämförelsevis så fanns det år 2015 0,4 procent förskolor och skolor som exponerades för årsmedelhalter av kvävedioxid över det nationella miljömålet, 20 µg/m³. Det fanns samma år inte någon förskola eller skola som exponerades för kvävedioxidhalter under 10 µg/m³.

Senast uppdaterad: 2023-12-18