Gå direkt till sidans innehåll

Krom

Nyckeltal SE. 2.3. 5

Försurande ämnen och tungmetaller har undersökts under fyra perioder sedan sekelskiftet. Årsdepositionen för mätplatsen i centrala Malmö redovisas här samt tre andra mätplatser som jämförelse.

Beräknad årsdeposition av krom

Rad-id Mätområde Datum Värde (g/ha och år)

0

Malmö

2000

4,13

1

Malmö

2005

5,75

2

Malmö

2010

3,55

3

Malmö

2015

0,65

4

Malmö

2020

0,59

5

Arup

2000

1,02

6

Arup

2005

0,48

7

Vavihill/Hallahus

2010

1,67

8

Vavihill/Hallahus

2015

0,44

9

Vavihill/Hallahus

2020

0,40

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Den årliga kromdepositionen har minskat mycket, speciellt mellan mätperioderna år 2009-2010 och år 2014-2015. Totalt sett har minskningen uppgått till drygt 85 procent på mätplatsen i Malmö, vilket överensstämmer med resultatet från de mätplatser vilka redovisas som jämförelse. Vid den senaste undersökningen uppgick kromdepositionen till 0,59 g/ha på mätplatsen i Malmö.

Undersökningarna har skett under ett hydrologiskt år det vill säga från och med oktober månad till och med september månad följande år.

Senast uppdaterad: 2023-11-20