Gå direkt till sidans innehåll

Krom

Nyckeltal SE. 2.3. 5

Försurande ämnen och tungmetaller har undersökts under fyra perioder sedan sekelskiftet. Årsdepositionen för mätplatsen i centrala Malmö redovisas här samt tre andra mätplatser som jämförelse.

Beräknad årsdeposition av krom

Datakälla: Malmö stad
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2000
Senaste värdet:
0,59 g/ha och år (2020)
Utgångsvärde:
4,13 g/ha och år (2000)

Kommentar

Den årliga kromdepositionen har minskat mycket, speciellt mellan mätperioderna år 2009-2010 och år 2014-2015. Totalt sett har minskningen uppgått till drygt 85 procent på mätplatsen i Malmö, vilket överensstämmer med resultatet från de mätplatser vilka redovisas som jämförelse. Vid den senaste undersökningen uppgick kromdepositionen till 0,59 g/ha på mätplatsen i Malmö.

Undersökningarna har skett under ett hydrologiskt år det vill säga från och med oktober månad till och med september månad följande år.

Senast uppdaterad: 2023-11-20