Gå direkt till sidans innehåll

Bly

Nyckeltal SE. 2.3. 3

Försurande ämnen och tungmetaller har undersökts under fyra perioder sedan sekelskiftet. Årsdepositionen för mätplatsen i centrala Malmö redovisas här samt tre andra mätplatser som jämförelse.

Beräknad årsdeposition av bly

Datakälla: Malmö stad
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2000
Senaste värdet:
2,18 g/ha och år (2020)
Utgångsvärde:
25,52 g/ha och år (2000)

Kommentar

Den årliga blydepositionen har minskat mycket, speciellt mellan de första två mätperioderna år 1999-2000 och år 2004-2005. Totalt sett har minskningen uppgått till 90 procent på mätplatsen i Malmö, vilket överensstämmer med resultatet från de mätplatser vilka redovisas som jämförelse. Vid den senaste undersökningen uppgick blydepositionen till 2,18 g/ha på mätplatsen i Malmö.

Undersökningarna har skett under ett hydrologiskt år det vill säga från och med oktober månad till och med september månad följande år.

Senast uppdaterad: 2023-11-20