Gå direkt till sidans innehåll

Bly

Nyckeltal SE. 2.3. 3

Försurande ämnen och tungmetaller har undersökts under fyra perioder sedan sekelskiftet. Årsdepositionen för mätplatsen i centrala Malmö redovisas här samt tre andra mätplatser som jämförelse.

Beräknad årsdeposition av bly

Rad-id Mätområde Datum Värde (g/ha och år)

0

Malmö

2000

25,52

1

Malmö

2005

7,10

2

Malmö

2010

7,34

3

Malmö

2015

3,87

4

Malmö

2020

2,18

5

Arup

2000

20,40

6

Arup

2005

8,24

7

Vavihill/Hallahus

2010

7,02

8

Vavihill/Hallahus

2015

5,10

9

Vavihill/Hallahus

2020

3,06

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Den årliga blydepositionen har minskat mycket, speciellt mellan de första två mätperioderna år 1999-2000 och år 2004-2005. Totalt sett har minskningen uppgått till 90 procent på mätplatsen i Malmö, vilket överensstämmer med resultatet från de mätplatser vilka redovisas som jämförelse. Vid den senaste undersökningen uppgick blydepositionen till 2,18 g/ha på mätplatsen i Malmö.

Undersökningarna har skett under ett hydrologiskt år det vill säga från och med oktober månad till och med september månad följande år.

Senast uppdaterad: 2023-11-20