Gå direkt till sidans innehåll

Tjänsteresor växthusgasutsläpp

Nyckeltal SE. 1.2. 14

Sammanställningar av växthusgasutsläpp från tjänsteresor har för de senaste åren tagits fram för Malmö stads organisation. Resor med buss ingår ej i denna sammanställning.

Växthusgasutsläpp från tjänsteresor gjorda av Malmö stads verksamheter

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg CO2-ekv)

0

Flyg, bil, taxi

2018

1060000

1

Flyg, bil, taxi

2019

941900

2

Flyg, bil, taxi

2020

174300

3

Flyg, bil, taxi

2021

131900

4

Flyg, bil, taxi

2022

426600

5

Flyg, bil, taxi

2023

564000

6

Flyg

2018

928200

7

Flyg

2019

803100

8

Flyg

2020

115800

9

Flyg

2021

98930

10

Flyg

2022

386700

11

Flyg

2023

535500

12

Privat bil

2018

115400

13

Privat bil

2019

120800

14

Privat bil

2020

50840

15

Privat bil

2021

30420

16

Privat bil

2022

37070

17

Privat bil

2023

25850

18

Taxi

2018

16130

19

Taxi

2019

18000

20

Taxi

2020

7595

21

Taxi

2021

2531

22

Taxi

2022

2866

23

Taxi

2023

2656

24

Tåg

2018

0,000

25

Tåg

2020

2,828

26

Tåg

2021

1,577

27

Tåg

2022

9,431

28

Tåg

2023

11,58

Datakälla: Big Travel, Egencia och Malmö stad

Kommentar

Växthusgasutsläppen från samtliga typer av redovisade tjänsteresor, gjorda av Malmö stads verksamheter, har ökat från 427 ton koldioxidekvivalenter år 2022 till 564 ton koldioxidekvivalenter år 2023, vilket innebär en ökning med 140 ton koldioxidekvivalenter. Coronapandemin, med det minskade resandet den innebar, var framför allt orsaken till minskningen av växthusgasutsläppen från tjänsteresor under år 2020 och 2021 jämfört med åren dessförinnan.

Trenden visar växthusgasutsläppen från flyg, privat bil och taxi. Totalt sett har Malmö stads växthusgasutsläpp, från dessa tre typer av tjänsteresor, minskat från 1 060 ton koldioxidekvivalenter år 2018 till 564 ton koldioxidekvivalenter år 2023, vilket innebär en minskning med 500 ton koldioxidekvivalenter. Under de senaste två åren har främst växthusgasutsläppen från flygresorna ökat igen. Utsläppen från resor med privat bil och taxi ligger dessa år fortfarande på liknande nivåer som år 2020 och 2021.

Även växthusgasutsläppen från tågresorna har ökat de senaste två åren. Tjänsteresor resta med tåg ger upphov till avsevärt mindre växthusgasutsläpp än flyg, taxi och privat bil i tjänsten. Ersätter tågresorna de andra resesätten leder detta totalt sett till minskade växthusgasutsläpp från tjänsteresor. Statistik för växthusgasutsläppen från tågresandet har tyvärr ej kunnat erhållas för år 2018 och 2019. (Uppskattas utsläppen från tåg för dessa år utifrån rest sträcka och utsläpp år 2020 och 2020 resulterar det endast i utsläpp på lite över 7 kg koldioxidekvivalenter per respektive år.)

De resor som redovisas här finns även med som "övriga resor" i nyckeltalet "Kommunala växthusgasutsläpp" se menyn högst upp på denna sida. Där finns även uppgifter på växthusgasutsläppen från de drivmedel som används i de kommunala bilarna, där angivet som "fordonsbränsle". Malmö stads egna bilar används för resor i tjänsten mestadels inom kommunen.

Statistiken är inte helt jämförbar mellan åren i början av den redovisade perioden då olika resebolag varit upphandlade och uppgifterna har tagits fram på lite olika sätt.

Senast uppdaterad: 2024-02-08