Gå direkt till sidans innehåll

Tjänsteresor växthusgasutsläpp

Nyckeltal SE. 1.2. 14

Sammanställningar av växthusgasutsläpp från tjänsteresor har för de senaste åren tagits fram för Malmö stads organisation. Resor med buss ingår ej i denna sammanställning.

Växthusgasutsläpp från tjänsteresor gjorda av Malmö stads verksamheter

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg CO2-ekv)

0

Totalt

2018

1060000

1

Totalt

2019

941900

2

Totalt

2020

174300

3

Totalt

2021

131900

4

Totalt

2022

423400

5

Flyg

2018

928200

6

Flyg

2019

803100

7

Flyg

2020

115800

8

Flyg

2021

98930

9

Flyg

2022

386700

10

Privat bil

2018

115400

11

Privat bil

2019

120800

12

Privat bil

2020

50840

13

Privat bil

2021

30420

14

Privat bil

2022

33820

15

Taxi

2018

16130

16

Taxi

2019

18000

17

Taxi

2020

7595

18

Taxi

2021

2531

19

Taxi

2022

2866

20

Tåg

2018

0,000

21

Tåg

2020

2,828

22

Tåg

2021

1,577

23

Tåg

2022

9,431

Datakälla: Big Travel, Egencia och Malmö stad

Kommentar

Växthusgasutsläppen från samtliga typer av redovisade tjänsteresor, gjorda av Malmö stads verksamheter, har ökat från 132 ton koldioxidekvivalenter år 2021 till 423 ton koldioxidekvivalenter år 2022, vilket innebär en ökning med 290 ton koldioxidekvivalenter. Den pågående coronapandemin, med det minskade resandet den inneburit, är framför allt orsaken till minskningen av växthusgasutsläppen från tjänsteresor under år 2020 och 2021 jämfört med åren dessförinnan.

Trenden visar växthusgasutsläppen från flyg, privat bil och taxi. Totalt sett har Malmö stads växthusgasutsläpp, från dessa tre typer av tjänsteresor, minskat från 1 060 ton koldioxidekvivalenter år 2018 till 423 ton koldioxidekvivalenter år 2022, vilket innebär en minskning med 637 ton koldioxidekvivalenter. Statistik för växthusgasutsläppen från tågresandet har tyvärr ej kunnat erhållas för år 2018 och 2019. (Uppskattas utsläppen från tåg för dessa år utifrån rest sträcka och utsläpp år 2020 och 2020 resulterar det endast i utsläpp på lite över 7 kg koldioxidekvivalenter per respektive år.)

De resor som redovisas här finns även med som "övriga resor" i nyckeltalet "Kommunala växthusgasutsläpp" se menyn högst upp på denna sida. Där finns även uppgifter på växthusgasutsläppen från de drivmedel som används i de kommunala bilarna, där angivet som "fordonsbränsle". Malmö stads egna bilar används för resor i tjänsten mestadels inom kommunen.

Statistiken är inte helt jämförbar mellan åren då olika resebolag varit upphandlade och uppgifterna har tagits fram på lite olika sätt.

Senast uppdaterad: 2023-10-31