Gå direkt till sidans innehåll

Fjärrvärmens växthusgasutsläpp

Nyckeltal SE. 1.2. 5

Branschorganisationen Energiföretagen Sverige samlar statistik från fjärrvärmeleverantörerna i landet. De redovisade uppgifterna nedan är hämtade från deras redovisning och avser endast den ej miljömärkta fjärrvärmen.

Fjärrvärmens växthusgasutsläpp i Malmö

Rad-id Mätområde Datum Värde (gCO2ekv/kWh)

0

Malmö

2012

137

1

Malmö

2013

140

2

Malmö

2014

139

3

Malmö

2015

127

4

Malmö

2016

141

5

Malmö

2017

144

6

Malmö

2018

159

7

Malmö

2019

118,9

8

Malmö

2020

78

9

Malmö

2021

135

10

Malmö

2022

119,4

11

Göteborg

2012

79

12

Göteborg

2013

87

13

Göteborg

2014

56

14

Göteborg

2015

53

15

Göteborg

2016

79

16

Göteborg

2017

58

17

Göteborg

2018

73

18

Göteborg

2019

74

19

Göteborg

2020

48

20

Göteborg

2021

62

21

Göteborg

2022

64,9

22

Lund

2012

93

23

Lund

2013

86

24

Lund

2014

94

25

Lund

2015

37

26

Lund

2016

38

27

Lund

2017

25

28

Lund

2018

15

29

Lund

2019

9

30

Lund

2020

11

31

Lund

2021

10

32

Lund

2022

11,1

33

Stockholm

2012

76

34

Stockholm

2013

90

35

Stockholm

2014

82

36

Stockholm

2015

90

37

Stockholm

2016

70

38

Stockholm

2017

71

39

Stockholm

2018

82

40

Stockholm

2019

65

41

Stockholm

2020

52

42

Stockholm

2021

46

43

Stockholm

2022

58,2

44

Västerås

2012

228

45

Västerås

2013

213

46

Västerås

2014

175

47

Västerås

2015

137

48

Västerås

2016

119

49

Västerås

2017

114

50

Västerås

2018

114

51

Västerås

2019

89

52

Västerås

2020

52

53

Västerås

2021

59

54

Västerås

2022

54,9

Datakälla: Energiföretagen Sverige

Kommentar

Utsläppen av växthusgaser från fjärrvärmen i Malmö minskade under år 2022 och uppgick till 119 gCO2ekv/kWh. Utsläppen har varierat under den redovisade tidsperioden men totalt sett minskat med 18 gCO2ekv/kWh. Stockholms och Göteborgs växthusgasutsläpp från fjärrvärmen ligger på en lägre nivå och har minskat från 76-79 gCO2ekv/kWh till 58 respektive 65 gCO2ekv/kWh under samma period. Västerås och Lunds fjärrvärmeleverantörer har båda minskat växthusgasutsläppen i ännu större utsträckning. I Västerås uppgår växthusgasutsläppen från fjärrvärmen numera till 55 gCO2ekv/kWh medan de i Lund endast uppgår till 11 gCO2ekv/kWh. Redovisade växthusgasutsläpp avser både de som uppstår vid förbränningen och de som uppstår vid transport och produktion av bränslet.

Fjärrvärmens växthusgasutsläpp i Malmö och Västerås har legat på en högre nivå jämfört med hur det har varit i andra kommuner. Skillnaden har för Västerås del minskat och under de senaste åren försvunnit. Bränslemixen i Malmö och Västerås består idag endast av fossil eldningsolja till 2,6 respektive 1,6 procent. I Malmö utgör även avfall en stor del av bränslemixen, 73 procent medan Västerås bränslemix utgörs av 29 procent avfall. I Stockholm och Göteborg är 2,3 respektive 5,1 procent fossila bränslen och 27 respektive 24 procent avfall. Avfall ingår inte i Lunds bränslemix men 0,1 procent utgörs av fossila bränslen, genom köpt hetvatten från annat fjärrvärmeföretag.

Många värmeleverantörer erbjuder även förnybar eller miljömärkt fjärrvärme. Här redovisas endast växthusgasutsläppen från den "vanliga" fjärrvärmen.

Senast uppdaterad: 2023-10-31