Gå direkt till sidans innehåll

Skadeersättningsbelopp

Nyckeltal SE. 1.3. 5

Uppgifter på natur- och väderorsakade skador samlas in och redovisas av Svensk Försäkring. Här redovisas uppgifter på utbetalt belopp från deras sammanställningar avseende Malmö kommun.

Utbetalt skadeersättningsbelopp

Rad-id Mätområde Datum Värde (kr)

0

Totalt

2015

6281900

1

Totalt

2016

2941000

2

Totalt

2017

8978070

3

Totalt

2018

9816400

4

Totalt

2019

3278530

5

Totalt

2020

3421210

6

Totalt

2021

10261900

7

Totalt

2022

18806800

8

Storm

2015

3632880

9

Storm

2016

759042

10

Storm

2017

683004

11

Storm

2018

580905

12

Storm

2019

1422810

13

Storm

2020

2017800

14

Storm

2021

378491

15

Storm

2022

10488000

16

Vatten

2015

2195310

17

Vatten

2016

2045390

18

Vatten

2017

2426870

19

Vatten

2018

945507

20

Vatten

2019

1782240

21

Vatten

2020

1321460

22

Vatten

2021

8883590

23

Vatten

2022

8164370

24

Övrigt

2015

453705

25

Övrigt

2016

136572

26

Övrigt

2017

5868200

27

Övrigt

2018

8289990

28

Övrigt

2019

73483

29

Övrigt

2020

81947

30

Övrigt

2021

999778

31

Övrigt

2022

154402

Datakälla: Svensk Försäkring

Kommentar

Skadeersättningsbeloppet för skador orsakade av storm uppgick år 2022 till nästan 10,5 miljoner kronor, vilket är det klart högsta beloppet under den redovisade perioden. Även skadeersättningsbeloppet för skador orsakade av vatten var år 2022 högt, nästan 8,2 miljoner kronor, men detta var ungefär 700 000 kronor lägre än år 2021. Se även nyckeltalet "Naturorsakade skador" för information om antaler skador inom de tre skadearterna.

De naturskador som redovisas här avser storm, vatten och övrigt vilka definieras av Svensk Försäkring enligt följande:
Naturskador, storm avser stormar med hög vindstyrka, även snöstormar.
Naturskador, vatten avser långvarigt regn, skyfall, snösmältning, stigande sjö eller vattendrag.
Naturskador, övrigt avser jordskred, bergras, jordskalv, erosion, sättningar till följd av sänkt grundvattennivå, hagel, snötryck, lavin men även naturorsakade skador som inte kategoriserats av försäkringsbolagen.

Senast uppdaterad: 2024-04-15