Gå direkt till sidans innehåll

Bräddningar

Nyckeltal SE. 1.3. 2

När det kommer stora regnmängder kan ledningsnätet inte ta emot allt vatten utan en del vatten måste släppas ut orenat vid speciella bräddavlopp. Mängden vatten som bräddar beräknas och redovisas i avloppsreningsverkens miljörapporter varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

Volym bräddat vatten inom Malmös avloppsledningsnät

Datakälla: VA SYD
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 1995
Senaste värdet:
485680 m³ (2022)
Utgångsvärde:
356900 m³ (1995)

Kommentar

Mängden bräddat vatten ökade under år 2022 jämfört med året innan och uppgick till nästan 500 000 kubikmeter vilket var den högsta volymen under de senaste åtta åren. Bräddvattenvolymerna har tidigare under den redovisade perioden ofta legat på högre nivåer. De senaste stora bräddningarna inträffade under år 2014. Då uppmättes stora nederbördsmängder både den 29 juni och 4 augusti. Ett rekordregn inträffade också detta året, 31 augusti, med omkring 100-125 mm regn på bara sex timmar.

Hur mycket det regnar samt regnens intensitet och varaktighet påverkar hur stor mängd vatten det blir som bräddar från ledningsnätet. Torra år bräddar det alltså mindre mängder.

VA SYD arbetar på olika sätt med att minska de bräddande volymerna till exempel genom att separera avlopps- och dagvattenledningar så att dagvattnet inte behöver belasta ledningsnätet vid stora regn.

Senast uppdaterad: 2023-12-14