Gå direkt till sidans innehåll

Bräddningar

Nyckeltal SE. 1.3. 2

När det kommer stora regnmängder kan ledningsnätet inte ta emot allt vatten utan en del vatten måste släppas ut orenat vid speciella bräddavlopp. Mängden vatten som bräddar beräknas och redovisas i avloppsreningsverkens miljörapporter varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

Volym bräddat vatten inom Malmös avloppsledningsnät

Rad-id Bräddning Senaste värdet (m³) Datum

0

Limhamns hamn

 38493

2023

1

Sibbarp

 18415

2023

2

Inre kanaler

 351510

2023

3

Malmö Hamn

 388770

2023

4

Sege kanal

 34997

2023

5

Risebergabäcken

 42883

2023

6

Totalt

 875050

2023

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Mängden bräddat vatten i ledningsnätet ökade under år 2023 jämfört med året innan och uppgick till 875 000 kubikmeter vilket var den högsta volymen under de senaste nio åren. Bräddvattenvolymerna har dock tidigare under den redovisade perioden ofta legat på högre nivåer än de var år 2015-2022 och den totala volymen bräddat vatten var år 2023 i samma storleksordning som den var många av åren mellan 2004 och 2011.

Den linjära trenden avseende bräddningar i avloppsledningsnätet är positiv och visar på en förbättring sedan år 1995 eftersom bräddvolymerna var högre under tidsperiodens början och mitt, jämfört med de senare åren.

De senaste stora bräddningarna inträffade under år 2014. Enligt VA SYDs egna regnmätning uppmättes stora nederbördsmängder både den 29 juni och 4 augusti. Ett rekordregn inträffade också detta året, 31 augusti, med omkring 100-125 mm regn på bara sex timmar.

Hur mycket det regnar samt regnens intensitet och varaktighet påverkar hur stor mängd vatten det blir som bräddar från ledningsnätet. Torra år bräddar det alltså mindre mängder.

VA SYD arbetar på olika sätt med att minska de bräddande volymerna till exempel genom att separera avlopps- och dagvattenledningar så att dagvattnet inte behöver belasta ledningsnätet vid stora regn.

Senast uppdaterad: 2024-04-02