Gå direkt till sidans innehåll

Bräddningar

Nyckeltal SE. 1.3. 2

När det kommer stora regnmängder kan ledningsnätet inte ta emot allt vatten utan en del vatten måste släppas ut orenat vid speciella bräddavlopp. Mängden vatten som bräddar beräknas och redovisas i avloppsreningsverkens miljörapporter varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

Volym bräddat vatten inom Malmös avloppsledningsnät

Rad-id Bräddning Senaste värdet (m³) Datum

0

Limhamns hamn

 65270

2022

1

Sibbarp

 8465,0

2022

2

Inre kanaler

 297120

2022

3

Malmö Hamn

 63393

2022

4

Sege kanal

 1454,0

2022

5

Risebergabäcken

 11557

2022

6

Totalt

 447260

2022

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Mängden bräddat vatten ökade under år 2022 jämfört med året innan och uppgick till nästan 550 000 kubikmeter vilket var den högsta volymen under de senaste åtta åren. Bräddvattenvolymerna har tidigare under den redovisade perioden ofta legat på högre nivåer. De senaste stora bräddningarna inträffade under år 2014. Då uppmättes stora nederbördsmängder både den 29 juni och 4 augusti. Ett rekordregn inträffade också detta året, 31 augusti, med omkring 100-125 mm regn på bara sex timmar.

Hur mycket det regnar samt regnens intensitet och varaktighet påverkar hur stor mängd vatten det blir som bräddar från ledningsnätet. Torra år bräddar det alltså mindre mängder.

VA SYD arbetar på olika sätt med att minska de bräddande volymerna till exempel genom att separera avlopps- och dagvattenledningar så att dagvattnet inte behöver belasta ledningsnätet vid stora regn.

Senast uppdaterad: 2023-10-31