Gå direkt till sidans innehåll

Skadeersättningsbelopp

Nyckeltal SE. 1.3. 5

Uppgifter på natur- och väderorsakade skador samlas in och redovisas av Svensk Försäkring. Här redovisas uppgifter på utbetalt belopp från deras sammanställningar avseende Malmö kommun.

Utbetalt skadeersättningsbelopp

Rad-id Skadeart Senaste värdet (kr) Datum

0

Storm

 10488000

2022

1

Vatten

 8164370

2022

2

Övrigt

 154402

2022

3

Totalt

 18806800

2022

Datakälla: Svensk Försäkring

Kommentar

Skadeersättningsbeloppet för skador orsakade av storm uppgick år 2022 till nästan 10,5 miljoner kronor, vilket är det klart högsta beloppet under den redovisade perioden. Även skadeersättningsbeloppet för skador orsakade av vatten var år 2022 högt, nästan 8,2 miljoner kronor, men detta var ungefär 700 000 kronor lägre än år 2021. Se även nyckeltalet "Naturorsakade skador" för information om antaler skador inom de tre skadearterna.

De naturskador som redovisas här avser storm, vatten och övrigt vilka definieras av Svensk Försäkring enligt följande:
Naturskador, storm avser stormar med hög vindstyrka, även snöstormar.
Naturskador, vatten avser långvarigt regn, skyfall, snösmältning, stigande sjö eller vattendrag.
Naturskador, övrigt avser jordskred, bergras, jordskalv, erosion, sättningar till följd av sänkt grundvattennivå, hagel, snötryck, lavin men även naturorsakade skador som inte kategoriserats av försäkringsbolagen.

Senast uppdaterad: 2024-04-15