Gå direkt till sidans innehåll

Naturorsakade skador

Nyckeltal SE. 1.3. 4

Uppgifter på natur- och väderorsakade skador samlas in och redovisas av Svensk Försäkring. Här redovisas uppgifter från deras sammanställningar avseende Malmö kommun.

Antal naturorsakade försäkringsskador

Rad-id Mätområde Datum Värde (stycken)

0

Totalt

2015

316

1

Totalt

2016

167

2

Totalt

2017

172

3

Totalt

2018

121

4

Totalt

2019

215

5

Totalt

2020

213

6

Totalt

2021

225

7

Totalt

2022

520

8

Storm

2015

198

9

Storm

2016

66

10

Storm

2017

36

11

Storm

2018

43

12

Storm

2019

101

13

Storm

2020

114

14

Storm

2021

29

15

Storm

2022

357

16

Vatten

2015

107

17

Vatten

2016

91

18

Vatten

2017

97

19

Vatten

2018

54

20

Vatten

2019

104

21

Vatten

2020

86

22

Vatten

2021

182

23

Vatten

2022

153

24

Övrigt

2015

11

25

Övrigt

2016

10

26

Övrigt

2017

39

27

Övrigt

2018

24

28

Övrigt

2019

10

29

Övrigt

2020

13

30

Övrigt

2021

14

31

Övrigt

2022

10

Datakälla: Svensk Försäkring

Kommentar

Antalet skador orsakade av storm var under år 2022 det högsta antalet under den redovisade perioden och uppgick till 357 stycken. Antalet skador orsakade av vatten minskade något under år 2022 jämfört med föregående år och uppgick till 153 stycken. Övriga skador var år 2022 endast 10 stycken. Se även nyckeltalet "Skadeersättningsbelopp" för information om utbetalda ersättningar.

De naturskador som redovisas här avser storm, vatten och övrigt vilka definieras av Svensk Försäkring enligt följande:
Naturskador, storm avser stormar med hög vindstyrka, även snöstormar.
Naturskador, vatten avser långvarigt regn, skyfall, snösmältning, stigande sjö eller vattendrag.
Naturskador, övrigt avser jordskred, bergras, jordskalv, erosion, sättningar till följd av sänkt grundvattennivå, hagel, snötryck, lavin men även naturorsakade skador som inte kategoriserats av försäkringsbolagen.

Senast uppdaterad: 2024-04-15