Gå direkt till sidans innehåll

Åtgärd 3

Åtgärd SE. 8.8.1. 3

Informera organisationer och föreningar som utövar verksamhet omfattande anläggning eller drift av konstgräsplaner om spridning av mikroplaster och dess påverkan på miljön.

Åtgärdsstatus:
Påbörjad Påbörjad
Avslutas senast:
2030

Ta fram kommunikationsmaterial som kan användas för en dialog med organisationer och föreningar. Därefter kommunicera med organisationer och föreningar.

Resultat

En broschyr om hur man kan arbeta för att minska spridning av mikroplast har tagits fram. Den har kommunicerats till föreningar och skolor som har konstgräsplaner. Informationsskyltar har satts upp i anslutning till borststationer och nu pågår ett arbete med att öka användningen av dessa.

Ansvarig organisation
  • Fritidsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2021-01-27