Gå direkt till sidans innehåll

Åtgärd 2

Åtgärd SE. 8.8.1. 2

Vid renovering av befintliga konstgräsplaner eller nybyggnation av konstgräsplaner ska alternativa material eftersträvas.

Åtgärdsstatus:
Påbörjad Påbörjad
Avslutas senast:
2030

Fritidsförvaltningen kommer inför renoveringar eller nybyggnationer, i samverkan med stadsfastigheter, undersöka marknaden avseende konstgräs. Målet är att finna ett annat alternativ.
Befintliga anläggningar kommer att bytas ut efter hand när anläggningarna ändå behöver bytas ut med hänsyn taget till nyligen gjorda anläggningar, projekterade anläggningar samt när den tekniska livslängden är slut. Utfasningen kommer att genomföras under förutssättning att följande kriterier är uppfyllda:

  • Det finns alternativa material som uppfyller krav på både miljö, antalet nyttjande timmar samt andra funktioner som krävs för att materialet ska kunna användas på motsvarande sätt som idag.
  • Åtgärderna är finansierade i respektive förvaltningsbudget.

Resultat

Just nu anläggs två planer med konstgräs utan granulat. Även en med biofill anläggs ute. Hybridgräsplaner har anlagts på elitplaner och ska nu även testas på en breddfotbollsplan.

Ansvarig organisation
  • Fritidsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2021-01-27