Gå direkt till sidans innehåll

Åtgärd 1

Åtgärd SE. 8.8.1. 1

Vidta skyddsåtgärder samt uppdatera skötselrutiner och egenkontroll för att minimera utsläpp av granulat från befintliga konstgräsplaner.

Åtgärdsstatus:
Påbörjad Påbörjad
Avslutas senast:
2025

Följande skyddsåtgärder ska ha implementerats för befintliga konstgräsplaner 2025:

  • sargar ska finnas
  • dagvattenledningar ska vara övertäckta
  • granulatfälla/sil ska finnas i brunnar
  • i samlingsbrunnen mellan konstgräsplanens avrinningssystem och VA Syds nät ska det finnas fällor, filter eller silar
  • snöupplag ska vara försedda med sarg och brunn med granulatfälla
  • ytor där servicefordon kör ska vara hårdgjorda
  • skötselrutiner ska finnas och egenkontrollprogram för exempelvis tömning av silar brunnar, rengöring av redskap med mera
  • borstmattor ska finnas i anslutning till planerna så att spelarnas skor kan borstas av

Resultat

Sargar är installerade på samtliga fotbollsplaner förutom två, Rosengård norra och en plan på Bäckagård. Planen på Rosengård norra kommer läggas om under 2021 och sargar kommer monteras i samband med det. Ett arbete med att täcka över dagvattenledningar på påbörjat. Hårdgjorda ytor för servicefordon finns utanför några planer. Inte hårdgjort utanför alla planer. Skötselrutiner finns och är implementerade. Borststationer finns installerade på samtliga planer. Kommunikation pågår för att få fler att använda dem. Då det inte varit så mycket snö de senaste åren läggs snön på planerna och behov av snöupplag finns inte.

Ansvarig organisation
  • Fritidsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2021-01-27