Gå direkt till sidans innehåll

Förekomst av farliga ämnen

Delområde SE. 8. 6

Övergripande statistik avseende kemiska produkter finns i Kemikalieinspektionens produktregister och uppgifter avseende bekämpningsmedelsanvändningen rapporteras till kommunens miljöförvaltning vilka sammanställts och redovisas här.

Senast uppdaterad: 2024-03-26