Gå direkt till sidans innehåll

Sysselsatta inom miljösektorn i Skåne

Nyckeltal SE. 12.2. 3

Uppgifter på hur många förvärvsarbetande i regionen som är sysselsatta inom miljösektorn finns att hämta hos SCB inom området miljöräkenskaper.

Antal förvärvsarbetande sysselsatta inom miljösektorn

Rad-id Mätområde Datum Värde (stycken)

0

Totalt

2003

7710

1

Totalt

2004

8056

2

Totalt

2005

8700

3

Totalt

2006

9687

4

Totalt

2007

10188

5

Totalt

2008

11222

6

Totalt

2009

11618

7

Totalt

2010

12342

8

Totalt

2011

12639

9

Totalt

2012

13191

10

Totalt

2013

13179

11

Totalt

2014

13566

12

Totalt

2015

14324

13

Totalt

2016

15079

14

Totalt

2017

16220

15

Totalt

2018

17105

16

Totalt

2019

17428

17

Totalt

2020

18109

18

Kvinnor

2003

1435

19

Kvinnor

2004

1501

20

Kvinnor

2005

1629

21

Kvinnor

2006

1793

22

Kvinnor

2007

1851

23

Kvinnor

2008

2058

24

Kvinnor

2009

2019

25

Kvinnor

2010

2170

26

Kvinnor

2011

2212

27

Kvinnor

2012

2357

28

Kvinnor

2013

2340

29

Kvinnor

2014

2429

30

Kvinnor

2015

2516

31

Kvinnor

2016

2654

32

Kvinnor

2017

2871

33

Kvinnor

2018

3003

34

Kvinnor

2019

3119

35

Kvinnor

2020

3331

36

Män

2003

6275

37

Män

2004

6555

38

Män

2005

7071

39

Män

2006

7894

40

Män

2007

8337

41

Män

2008

9164

42

Män

2009

9599

43

Män

2010

10172

44

Män

2011

10427

45

Män

2012

10834

46

Män

2013

10839

47

Män

2014

11137

48

Män

2015

11808

49

Män

2016

12425

50

Män

2017

13349

51

Män

2018

14102

52

Män

2019

14309

53

Män

2020

14778

Datakälla: SCB

Kommentar

Antalet personer som arbetar inom miljösektorn i Skåne län har kontinuerligt ökat sedan år 2003, från drygt 7700 personer till drygt 18 100 år 2020. Antalet män inom sektorn är avsevärt större än antalet kvinnor. Det totala antalet förvärvsarbetande i Skåne län år 2003 var drygt 520 000 peroner medan antalet år 2020 var omkring 645 200 personer.

SCB:s statistik om miljösektorn omfattar företag som erbjuder miljövänliga varor och tjänster. Produktion av miljöskyddande varor och tjänster samt hållbar resurshantering ingår också. För mer information se SCB:s miljöräkenskaper.

Senast uppdaterad: 2023-10-31