Gå direkt till sidans innehåll

Förnybar och återvunnen energi

Nyckeltal SE. 3.2. 2

Här redovisas en sammanställning av tillgänglig statistik över en del av den energi, som används för att producera värme och el, lokalt inom kommunens gränser. Några förnybara energislag samt energi som återvunnits redovisas.

Förnybar och återvunnen energi inom Malmös geografiska område

Rad-id Mätområde Datum Värde (GWh)

0

Totalt

2001

1002

1

Totalt

2002

946,6

2

Totalt

2003

1393

3

Totalt

2004

1596

4

Totalt

2005

1523

5

Totalt

2006

1596

6

Totalt

2007

1642

7

Totalt

2008

1803

8

Totalt

2009

1935

9

Totalt

2010

1720

10

Totalt

2011

1785

11

Totalt

2012

1806

12

Totalt

2013

1826

13

Totalt

2014

1817

14

Totalt

2015

1916

15

Totalt

2016

1788

16

Totalt

2017

1825

17

Totalt

2018

1783

18

Totalt

2019

1974

19

Totalt

2020

2387

20

Totalt

2021

2625

21

Totalt

2022

2428

22

Avfall förnybart

2001

364,7

23

Avfall förnybart

2002

347,4

24

Avfall förnybart

2003

614,7

25

Avfall förnybart

2004

746,1

26

Avfall förnybart

2005

682,7

27

Avfall förnybart

2006

761,7

28

Avfall förnybart

2007

812,1

29

Avfall förnybart

2008

912,3

30

Avfall förnybart

2009

1105

31

Avfall förnybart

2010

1026

32

Avfall förnybart

2011

1079

33

Avfall förnybart

2012

1077

34

Avfall förnybart

2013

1102

35

Avfall förnybart

2014

1008

36

Avfall förnybart

2015

1025

37

Avfall förnybart

2016

985,8

38

Avfall förnybart

2017

970,4

39

Avfall förnybart

2018

882,3

40

Avfall förnybart

2019

855,6

41

Avfall förnybart

2020

1054

42

Avfall förnybart

2021

943,8

43

Avfall förnybart

2022

877,5

44

Avfall

2001

196,4

45

Avfall

2002

187,1

46

Avfall

2003

331,0

47

Avfall

2004

401,8

48

Avfall

2005

367,6

49

Avfall

2006

410,1

50

Avfall

2007

437,3

51

Avfall

2008

491,3

52

Avfall

2009

595,3

53

Avfall

2010

552,6

54

Avfall

2011

580,9

55

Avfall

2012

579,7

56

Avfall

2013

593,3

57

Avfall

2014

666,4

58

Avfall

2015

712,2

59

Avfall

2016

579,0

60

Avfall

2017

522,5

61

Avfall

2018

494,1

62

Avfall

2019

619,5

63

Avfall

2020

726,6

64

Avfall

2021

820,3

65

Avfall

2022

826,4

66

Biobränsle

2001

283,8

67

Biobränsle

2002

250,4

68

Biobränsle

2003

291,7

69

Biobränsle

2004

279,2

70

Biobränsle

2005

307,2

71

Biobränsle

2006

266,7

72

Biobränsle

2007

249,2

73

Biobränsle

2008

262,4

74

Biobränsle

2009

138,6

75

Biobränsle

2010

0,000

76

Biobränsle

2011

0,605

77

Biobränsle

2012

30,89

78

Biobränsle

2013

27,95

79

Biobränsle

2014

33,21

80

Biobränsle

2015

77,54

81

Biobränsle

2016

101,1

82

Biobränsle

2017

172,2

83

Biobränsle

2018

139,6

84

Biobränsle

2019

170,1

85

Biobränsle

2020

176,1

86

Biobränsle

2021

194,1

87

Biobränsle

2022

166,0

88

Spillvärme

2001

157,1

89

Spillvärme

2002

158,2

90

Spillvärme

2003

152,4

91

Spillvärme

2004

165,3

92

Spillvärme

2005

165,0

93

Spillvärme

2006

156,2

94

Spillvärme

2007

142,2

95

Spillvärme

2008

137,2

96

Spillvärme

2009

82,85

97

Spillvärme

2010

125,2

98

Spillvärme

2011

117,8

99

Spillvärme

2012

108,6

100

Spillvärme

2013

91,12

101

Spillvärme

2014

103,3

102

Spillvärme

2015

99,00

103

Spillvärme

2016

97,80

104

Spillvärme

2017

118,1

105

Spillvärme

2018

155,9

106

Spillvärme

2019

158,7

107

Spillvärme

2020

144,7

108

Spillvärme

2021

151,2

109

Spillvärme

2022

128,6

110

Värmepump

2001

0,479

111

Värmepump

2002

3,453

112

Värmepump

2003

3,669

113

Värmepump

2004

3,171

114

Värmepump

2005

0,568

115

Värmepump

2006

0,971

116

Värmepump

2007

0,865

117

Värmepump

2008

0,000

118

Värmepump

2009

12,53

119

Värmepump

2010

16,08

120

Värmepump

2011

7,131

121

Värmepump

2012

10,22

122

Värmepump

2013

11,67

123

Värmepump

2014

6,005

124

Värmepump

2015

1,929

125

Värmepump

2016

0,358

126

Värmepump

2017

1,649

127

Värmepump

2018

56,79

128

Värmepump

2019

80,44

129

Värmepump

2020

113,7

130

Värmepump

2021

132,9

131

Värmepump

2022

133,3

132

Biogas

2016

24,05

133

Biogas

2017

40,65

134

Biogas

2018

54,28

135

Biogas

2019

89,39

136

Biogas

2020

172,0

137

Biogas

2021

383,1

138

Biogas

2022

296,0

Datakälla: Eon, SYSAV

Kommentar

Den energi från förnybara källor och som återvinns, vilken används inom Malmös geografiska område, uppgick år 2022 till drygt 2 400 GWh vilket var en minskning jämfört med år 2021. Totalt sett har den förnybara och återvunna energin de senaste tre åren varit den högsta under den redovisade perioden och legat kring 2 500 GWh. Tidigare förändrades inte den förnybara och återvunna energin så mycket utan låg under perioden 2008-2019 på omkring 1 800 GWh årligen.

Det råder olika meningar om hur mycket av det brända avfallet som kan anses vara förnybart. Enligt Energimyndigheten har avfallet förnybart ursprung till cirka 85 % avseende vikten och till knappt 60 % avseende energin. För år 2013 och tidigare används 65 % som schablon för hur stor del av det brända avfallet som anses ha förnybart ursprung. Från och med år 2014 mäter SYSAV den fossila andelen i rökgaserna. Men även den del av avfallet som har fossilt ursprung återvinns genom energiåtervinning.

Senast uppdaterad: 2023-06-21