Gå direkt till sidans innehåll

Förnybar och återvunnen energi

Nyckeltal SE. 3.2. 2

Här redovisas en sammanställning av tillgänglig statistik över en del av den energi, som används för att producera värme och el, lokalt inom kommunens gränser. Några förnybara energislag samt energi som återvunnits redovisas.

Förnybar och återvunnen energi inom Malmös geografiska område

Datakälla: Eon, SYSAV
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2001
Senaste värdet:
2428 GWh (2022)
Utgångsvärde:
1002 GWh (2001)

Kommentar

Den energi från förnybara källor och som återvinns, vilken används inom Malmös geografiska område, uppgick år 2022 till drygt 2 400 GWh vilket var en minskning jämfört med år 2021. Totalt sett har den förnybara och återvunna energin de senaste tre åren varit den högsta under den redovisade perioden och legat kring 2 500 GWh. Tidigare förändrades inte den förnybara och återvunna energin så mycket utan låg under perioden 2008-2019 på omkring 1 800 GWh årligen.

Det råder olika meningar om hur mycket av det brända avfallet som kan anses vara förnybart. Enligt Energimyndigheten har avfallet förnybart ursprung till cirka 85 % avseende vikten och till knappt 60 % avseende energin. För år 2013 och tidigare används 65 % som schablon för hur stor del av det brända avfallet som anses ha förnybart ursprung. Från och med år 2014 mäter SYSAV den fossila andelen i rökgaserna. Men även den del av avfallet som har fossilt ursprung återvinns genom energiåtervinning.

Senast uppdaterad: 2023-06-21