Gå direkt till sidans innehåll

Andel förnybar och återvunnen energi

Nyckeltal SE.3.2.3

Här redovisas hur stor andel den energi som genereras lokalt från förnybara energislag eller som återvunnits inom kommunens gränser uppgår till, i förhållande till den mängd energi som används inom kommunens geografiska område.

Andel förnybar och återvunnen energi i relation till total slutanvändning

Datakälla: SCB, Eon, Sysav, Vattenfall m fl
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2001
Senaste värdet:
46,3 % (2020)
Utgångsvärde:
15,1 % (2001)

Kommentar

År 2020 utgjorde den lokalt genererade förnybara och återvunna energin 46,3 procent av den totalt använda energin i Malmö. Detta var den högsta andelen under den redovisade perioden och avsevärt högre än år 2001 då andelen endast uppgick till 15 procent.

År 2020 är det senaste året med tillgänglig statistik över energianvändningen inom Malmös geografiska område. Detta år låg energianvändningen på 6 050 GWh och den lokalt producerade energin med förnybart ursprung eller som återvunnits uppgick till 2 980 GWh.

Beräkningen av andelen förnybar och återvunnen energi i relation till total energianvändning bygger på nyckeltalen "Förnybar och återvunnen energi" samt "Energianvändning" se länkar nedan.

Senast uppdaterad: 2022-04-06