Gå direkt till sidans innehåll

Fjärrvärmens fossilinnehåll

Nyckeltal SE. 3.2. 4

Branschorganisationen Energiföretagen Sverige samlar statistik från fjärrvärmeleverantörerna i landet. De redovisade uppgifterna nedan är hämtade från deras redovisning och avser endast den ej miljömärkta fjärrvärmen.

Andel fossilt bränsle i fjärrvärmen i Malmö

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Malmö

2012

36,0

1

Malmö

2013

38,0

2

Malmö

2014

31,0

3

Malmö

2015

29,0

4

Malmö

2016

38,2

5

Malmö

2017

30,0

6

Malmö

2018

32,6

7

Malmö

2019

21,9

8

Malmö

2020

0,1

9

Malmö

2021

1,4

10

Malmö

2022

2,6

11

Göteborg

2012

17,0

12

Göteborg

2013

18,0

13

Göteborg

2014

9,0

14

Göteborg

2015

8,4

15

Göteborg

2016

17,7

16

Göteborg

2017

7,5

17

Göteborg

2018

11,5

18

Göteborg

2019

11,0

19

Göteborg

2020

1,2

20

Göteborg

2021

7,2

21

Göteborg

2022

5,1

22

Lund

2012

21,0

23

Lund

2013

18,0

24

Lund

2014

12,0

25

Lund

2015

4,5

26

Lund

2016

2,1

27

Lund

2017

0,0

28

Lund

2018

0,3

29

Lund

2019

0,0

30

Lund

2020

0,2

31

Lund

2021

0,1

32

Lund

2022

0,1

33

Stockholm

2012

12,0

34

Stockholm

2013

12,0

35

Stockholm

2014

11,0

36

Stockholm

2015

13,1

37

Stockholm

2016

9,0

38

Stockholm

2017

9,0

39

Stockholm

2018

11,0

40

Stockholm

2019

6,4

41

Stockholm

2020

0,6

42

Stockholm

2021

1,9

43

Stockholm

2022

2,3

44

Västerås

2012

24,0

45

Västerås

2013

43,0

46

Västerås

2014

20,0

47

Västerås

2015

9,3

48

Västerås

2016

5,6

49

Västerås

2017

8,5

50

Västerås

2018

0,2

51

Västerås

2019

6,5

52

Västerås

2020

0,7

53

Västerås

2021

0,9

54

Västerås

2022

1,6

Datakälla: Energiföretagen Sverige

Kommentar

Det fossila bränslets andel av den ej förnybara fjärrvärmen i Malmö ökade under år 2022 och uppgick till 2,6 procent, vilket var högre än året innan. Totalt sett låg andelen kring 30-35 procent mellan år 2012 och 2018. Många andra kommuners fjärrvärmeleverantörer har också minskat den fossila andelen i stor omfattning, vilket kan utläsas av diagrammet.

Bränslemixen, det som eldas för att tillföra värme till fjärrvärmesystemet, bestod i Malmö till 2,6 procent av eldningsolja. I Göteborg utgjordes 2,9 procent av naturgas samt 2,2 procent av eldningsolja och i Stockholm utgjordes 2,3 procent av eldningsolja. Västerås bränslemix innehöll 1,6 procent fossil eldningsolja. I Lund var 0,1 procent av bränslemixen fossil år 2022 vilket utgjordes av köpt hetvatten från annat fjärrvärmeföretag.

Många värmeleverantörer erbjuder även förnybar eller miljömärkt fjärrvärme. Här redovisas endast andelen fossila bränslen i den "vanliga" fjärrvärmen.

Senast uppdaterad: 2023-10-31